Flevoland opent innovatieloket voor groene grondstoffen

Flevoland opent innovatieloket voor groene grondstoffen

Om de Flevolandse initiatieven en kansen voor bio-energie & groene grondstoffen beter op elkaar af te stemmen, is het Regionaal Innovatieloket voor Groene Grondstoffen opgezet: RINGG-Flevoland. De initiatiefnemers van RINGG-Flevoland zijn de provincie Flevoland, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv (OMFL) en ACRRES (Application Centre for Renewable RESources)

Vergunningverleningsprocedures

In 2013 moet 60% van de Flevolandse energiebehoefte duurzaam opgewekt worden. Het overgrote deel wordt in Flevoland met windenergie ingevuld, maar bio-energie wordt een goede tweede. Het innovatieloket van RINGG-Flevoland wil dat proces stimuleren. Daartoe verstrekt ze informatie aan initiatiefnemers van duurzame energieproductie en groene grondstoffen (o.a. vergunningverleningsprocedures).

Samenwerking
In Flevoland houden veel partijen zich bezig met het opwekken of toepassen van duurzame energie. Bijvoorbeeld leveranciers en gebruikers van bio-energie en groene grondstoffen, overheden en kennisinstellingen. Echter, de samenwerking tussen deze partijen moet beter om de kansen die er liggen, beter te benutten. Dit geldt voor de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheden. RINGG-Flevoland wil de verbindende schakel tussen de initiatiefnemers zijn en brengt ze met elkaar in contact.


Bron: http://www.ringg-flevoland.nl