Onderzoek naar ‘gratis’ energie uit afvalwater in Zwolle

Onderzoek naar ‘gratis’ energie uit afvalwater in Zwolle

Samen met het Waterschap Groot Salland en de gemeente Zwolle voert Tauw onderzoek uit naar de terugwinning van warmte uit afvalwater. Met deze ‘gratis’ energie kunnen huishoudens naar verwachting 15 procent op hun energierekening besparen. Volgens planning worden de resultaten eind dit jaar gepresenteerd.

“Dat er een wereld te winnen is, is nauwelijks de vraag”, vertelt Rada Sukkar van de afdeling Water van Tauw. “Warm water verliest een groot deel van zijn warmte in de transportroute via het riool. Met de energie die teruggewonnen wordt uit douche- en waswater kan een gemiddeld huishouden al de jaarlijkse kosten voor verlichting of de wasdroger besparen. Een installatie voor warmteterugwinning uit afvalwater kan daar voor een groot deel aan bijdragen.”

Riool
Het onderzoek moet vooral leiden tot praktische oplossingen. Zo worden analyses uitgevoerd naar het temperatuurverloop in de afvalwaterketen, van huis via het riool naar de zuiveringsinstallatie. Dit gebeurt in de rioolstelsels van de wijken Berkum en Dieze Oost én in de rioolwaterzuivering Hessenpoort in Zwolle van het Waterschap Groot Salland.

Verder wordt onderzocht waar in de waterketen het terugwinnen van warmte het meeste effect heeft en welke technieken potentie hebben.
Ten slotte wordt ook het effect van het terugwinnen van energie op het functioneren van rioolzuiveringsinstallaties bestudeerd, omdat het resultaat van een biologische zuivering mede afhankelijk is van de temperatuur van het water.

De initiatiefnemers verwachten dat met de resultaten van de studie de energieneutrale woning – de woning die per saldo geen energie verbruikt – een flinke stap dichterbij komt. Het onderzoek wordt financieel ondersteund door de provincie Overijssel, STOWA, RIONED en SenterNovem. Naar verwachting worden de resultaten eind 2010 gepresenteerd.

Bron: persbericht