Bewoners Amersfoort willen eigen energiecentrale

Bewoners Amersfoort willen eigen energiecentrale

Bewoners van de wijk Bergkwartier in Amersfoort hebben het heft in eigen handen genomen. Met de oprichting van de stichting Duurzaam Bergkwartier willen de bewoners het opwekken en toepassen van duurzame energie in hun eigen wijk bevorderen. Dat meldt destadamersfoort.nl.

Centraal Station
Als eerste wapenfeit wil de stichting een buurtzonne-energiecentrale op het dak van het Centraal Station realiseren. Daarover wordt onderhandeld met de Nederlandse Spoorwegen en ProRail. De centrale zou genoeg stroom moeten produceren om zo’n 30 huishoudens voor 20% van elektriciteit te voorzien. De initiatiefnemers verwachten dat later ook andere daken voor collectieve stroomproductie zullen worden ingezet. ‘Er is nog een enorme hoeveelheid dakoppervlak die daarvoor kan worden benut, bijvoorbeeld van kantoren en scholen’, aldus Quirine Laumans, een van de initiatiefnemers van de stichting.

Coöperatie
De exploitatie van de zonnecentrale zou ik handen moeten komen van een coöperatieve vereniging, waarvan elke buurtbewoner straks lid kan worden. In de toekomst wil de stichting zich ook bezighouden met andere projecten. Naast zonne-energie valt te denken aan windenergie en warmte-koude opslag. Laumans: ‘Er zijn ontzettend veel goede ideeën over duurzame energie-toepassing, maar de praktijk is nog steeds erg weerbarstig. Wij merken dat zelf bij de realisatie van een zonnecentrale op het station. Er zitten veel juridische, financiële en praktische haken en ogen aan zo’n plan. Door deze stichting hopen we ook zelf straks te kunnen leren van onze ervaringen’.