Duurzame afvalwaterzuivering voor Epe

Duurzame afvalwaterzuivering voor Epe

Waterschap Veluwe en advies- en ingenieursbureau DHV hebben een Design & Build contract van circa 15 miljoen euro getekend voor de vervanging van de bestaande rioolwaterzuivering Epe door een zuivering met Nereda-technologie. Het waterschap heeft hiermee de primeur en is de eerste waterbeheerder die deze innovatieve en duurzame technologie op volledige schaal toepast. De installatie zal medio 2011 in bedrijf worden genomen.

Nereda
Nereda is een zuiveringstechnologie die het huishoudelijk en bedrijfsafvalwater met circa 20-40% minder energie zuivert door middel van een speciale korrelslibtechnologie. Conventioneel slib groeit in vlokken, bezinkt langzaam en laat zich moeilijk scheiden van gezuiverd afvalwater. De bacteriën in een Nereda-installatie groeien in korrels, waardoor bezinkruimte achterwege kan blijven, en het zuiveringssysteem minder ruimte in beslag neemt. Voor de installatie in Epe betekent dit een verdubbeling van de zuiveringscapaciteit bij gelijkblijvend ruimtebeslag.

Doorbraak
De fundamentele ontwikkeling van de technologie begon in de jaren negentig. De afgelopen jaren is de technologie snel doorontwikkeld en is ervaring opgedaan met pilots en demonstratie-installaties in Zuid-Afrika en Portugal. De ontwikkeling is financieel ondersteund vanuit diverse nationale en Europese subsidieprogramma’s. Met de bouw van de Nereda rioolwaterzuiveringsinstallatie in Epe is een mijlpaal bereikt. Internationaal is er een sterk groeiende belangstelling voor deze technologie en wordt deze inmiddels gezien als een belangrijke doorbraak op het gebied van afvalwaterzuivering.

De technologie won dan ook al meerdere nationale en internationale prijzen en is geschikt voor zowel nieuw te bouwen als te renoveren huishoudelijke en industriële afvalwaterzuiveringen.

Waarom moet de huidige installatie worden vernieuwd en wat voegt de Nereda-technologie toe? Bekijk de video.