Kabinet Rutte: meer kernenergie, 14% duurzaam in 2020

Kabinet Rutte: meer kernenergie, 14% duurzaam in 2020

Het concept regeerakkoord stelt dat Nederland in 2020 een doelstelling heeft van 14% duurzame energie. Rutte en Verhagen verklaren de Europese doelen voor een duurzame energievoorziening als leidend, waaronder 20% CO2 reductie.

In het regeerakkoord van het vorige kabinet, Balkenende IV, waren deze doelen respectievelijk 20% duurzame energie en 30% CO2 reductie in 2020.

Meer kernenergie
Om de 20% CO2-reductie in 2020 te realiseren is meer kernenergie nodig, volgens het akkoord. Aanvragen van vergunningen voor de bouw van een of meer nieuwe kerncentrales die voldoen aan de vereisten, worden ingewilligd. Opslag van CO2 kan ondergronds plaatsvinden met inachtneming van strenge veiligheidsnormen en lokaal draagvlak. Deze opslag komt pas aan de orde na verlening van de vergunning voor een nieuwe kerncentrale.

Vergunningen eenvoudiger
Het kabinet beoogt een “green deal” met de samenleving, mede door voortzetting en versterking van de nationale aanpak van energiebesparing. De verlening van vergunningen voor lokale, kleinschalige productie van energie en warmte wordt eenvoudiger.

SDE gefinancierd uit opslag energierekening
De opwekking van duurzame energie moet zo snel mogelijk concurrerend worden maar verdient in de overgangsfase stimulering. Hiertoe wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) geleidelijk omgevormd in een SDE+ regeling. De financiering van de SDE+ vindt plaats door een opslag op de energierekening. De opbrengst van de SDE+ wordt direct ingezet voor duurzame energieprojecten. De SDE+ wordt, zoals vastgelegd in het financieel kader, geen regeling met een open einde.