Friesland haalt meer energie uit minder windmolens en bespaart

Friesland haalt meer energie uit minder windmolens en bespaart

Meer energiebesparing en efficientere opwekking windenergie in FrieslandDe provincie Friesland wil meer energie uit minder windmolens gaan halen. Om dit doel te bereiken moeten oude molens maken plaats voor minder nieuwe windmolens. Gedeputeerde Hans Konst: ‘De keuze voor windenergie staat niet ter discussie. We zien windenergie als één van de meest haalbare vormen van duurzame energie op dit moment. Wij willen zoveel mogelijk windenergie opwekken, maar het Friese landschap wel mooi houden.”

Herstructurering
Nu wordt ongeveer 56% van de duurzame energieproductie in de provincie opgewekt door windmolens. Windenergie is de komende twintig jaar nog nodig om op een verantwoorde manier stroom te maken. Moderne windmolens zijn groter dan hun voorgangers en leveren in verhouding veel meer stroom op. Dit betekent echter ook meer horizonvervuiling en daarom wordt ervoor gekozen de molens alleen op plekken te plaatsen waar ze het meest efficiënt werken. Zodra nieuwe molens worden gebouwd, moeten oude windmolens weg. Hans Konst: “Om met minder molens meer energie op te wekken hebben wij de medewerking van huidige windmoleneigenaren nodig. Gezamenlijk hebben zij hiervoor al een aanbod gedaan. Daar zijn we blij mee.” De opbrengsten uit windenergie moeten zoveel mogelijk ten goede komen aan de lokale economie. Mogelijk kan dit bijdragen aan het in stand houden van voorzieningen. Inwoners of dorpsverenigingen moeten daarom mee kunnen doen in projecten voor nieuwe windmolens.

Besparing
Tegelijkertijd wil de provincie Friesland veel energie gaan besparen. Waar dat veilig kan, moet de openbare verlichting langs provinciale wegen tussen elf uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends worden gedimd of helemaal uit. Met een reeks verlichtingsmaatregelen wil de provincie drie vliegen in een klap slaan, zegt woordvoerder Gerben Huisman. De CO2-uitstoot gaat omlaag, de lichtvervuiling wordt aangepakt en op de lange termijn leveren de investeringen geld op. De komende jaren wordt er 2,5 miljoen euro geïnvesteerd in Led-verlichting, wat jaarlijks rond de 50.000 euro aan energiekosten bespaart.

Donkerder
‘Friesland is al een donkere provincie, maar we willen het nog donkerder maken. Er zijn nu al wegen waar de verlichting de hele nacht is gedimd. Op andere plaatsen is het afhankelijk van de verkeersintensiteit. En er zullen plekken zijn – op rechte stukken bijvoorbeeld – waar we de verlichting permanent kunnen weghalen.’ De provincie wil experimenteren met alternatieven, zoals reflecterende paaltjes langs de weg en kattenogen in de weg, of met groene verlichting die minder energie vergt en minder lichtvervuiling geeft. Aan ondernemers wordt gevraagd om reclameverlichting ’s nachts uit te doen.

Bronnen: Provincie Friesland en Binnenlands Bestuur