Friese ‘windbank’ moet aantal windmolens verminderen

Friese ‘windbank’ moet aantal windmolens verminderen

De provincie Friesland heeft een plan gelanceerd voor de oprichting van een ‘windbank’, zo bericht de Leeuwarder Courant. Doel van de windbank is om eigenaren van Friese windmolens de mogelijkheid te geven om hun niet aan termijn gebonden bouwvergunnning voor de turbine te ruilen tegen rechten in nieuwe windparken. Daarmee wil de provincie het aantal windturbines verlagen.

Minder windturbines

Op die manier kan invulling worden gegeven aan de ambities van de provincie uit de ‘Houtskoolschets Windstreek 2011′ (zie onder dit bericht). Daarin is opgenomen om 327 bestaande windmolens te vervangen door 100 à 150 in clusters geplaatste molens. Een voorbeeld van die werkwijze is de Feriening Wynpark Dongeradiel, waarbij zestien bestaande windturbines worden vervangen door zes nieuwe langs de weg van Dokkum naar Lauwersoog.

Lees hier de ‘Houtkoolschets Windstreek 2011’.

Houtskoolschets Windstreek 2011 (Friesland)