NMa krijgt belangrijke EU-functie in energiemarkt

NMa krijgt belangrijke EU-functie in energiemarkt

Peter Plug, directeur Regulering Energie en Vervoer bij de Nederlandse Medededingingsautoriteit (NMa) is gekozen als voorzitter van de werkgroep Electricity Working Group (EWG) van de Council of European Energy Regulators (CEER). In de EWG werken Europese toezichthouders van alle 27 Europese lidstaten samen aan relevante vraagstukken op het gebied van elektriciteit.

Volgens Plug is de functie een mooie kans. “Met het voorzitterschap van de EWG kan de NMa beïnvloeden dat de Europese landen hun nationale spelregels rond regulering harmoniseren. De EWG speelt hierin een centrale rol door zogenoemde framework guidelines voor de Europese codes vast te stellen. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van de Europese energiemarkt. Dat is goed voor Nederland; een grote markt betekent meer keuzemogelijkheden en dus betere elektriciteitsprijzen. Dat maakt dat de Europese markt ook goed is voor de Nederlandse consument.”

Plug is voor een periode van twee jaar gekozen en volgt Asta Sihvonen-Punkka van de Finse toezichthouder EMV op. Martin Crouch zal namens de Britse toezichthouder Ofgem de rol van vice-voorzitter vervullen binnen de werkgroep.

Plug (41) is tevens voorzitter van het Gas Regional Initiative North West. Binnen dit regionale samenwerkingsverband werken diverse stakeholders van negen landen samen om de integratie van de gasmarkt te bevorderen.

Bron: Persbericht NMa