Burgerinitiatief ‘Nederland krijgt Nieuwe Energie’ afgewezen

Burgerinitiatief ‘Nederland krijgt Nieuwe Energie’ afgewezen

Het burgerinitiatief ‘Nederland krijgt Nieuwe Energie’ – ondertekend met 45.939 steunbetuigingen – is door de Commissie Burgerinitiatieven afgewezen. Volgens voorzitter Helma Nepperus (VVD) betreft het een onderwerp waarover korter dan twee jaar geleden een besluit is genomen. Daarbij wordt verwezen naar de ‘Green Deal’ die minister Verhagen in februari 2011 aankondigde.

Green Deal

“Volstrekt belachelijk,” aldus Initiatiefnemer Marco Witschge. “De aangevoerde ‘Green Deal” is tot op heden nog volstrekt onduidelijk is en de Kamer om die reden daarover nog helemaal geen besluit heeft kunnen nemen. De afwijzing van ons burgerinitiatief is in strijd met zowel de letter als de geest van de bepalingen omtrent het Burgerinitiatief.”

Hoorzitting

Volgens Witschge hebben de kamerfracties van ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, SGP en SP hebben inmiddels aangekondigd dat zij in een zogenaamde speciale procedure gezamenlijk zullen vragen om een openbare hoorzitting. Of dit ook gaat lukken is nog onduidelijk, want de coalitie kan deze hoorzitting blokkeren.

Deltawet

Het idee achter een burgerinitiatief was om een Deltawet nieuwe energie tot stand te brengen, waarbij een overheidsbeleid wordt gevoerd dat is gericht op een omslag naar een volledig hernieuwbare energievoorziening in 2050.