Gemeente Dalfsen: subsidie voor duurzame nieuwbouw

Gemeente Dalfsen: subsidie voor duurzame nieuwbouw

Om aannemers, toekomstige bewoners en woningbouwcorporaties te ondersteunen bij het verduurzamen van nieuwbouwwoningen heeft de gemeente Dalfsen de Subsidieregeling Duurzame Nieuwbouw vastgesteld. Deze treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2011 in.

Investeringskosten

Bewoners, aannemers, projectontwikkelaars of woningbouwcorporaties die woningen in de gemeente Dalfsen (laten) bouwen met een EPC (Energieprestatiecoefficient) van 0,5 of lager komen in aanmerking voor de subsidie. Met de subsidie voor duurzame nieuwbouw worden de investeringskosten voor duurzaam bouwen lager. De gemeente Dalfsen hoopt hierdoor dat meer duurzame woningen worden gebouwd.

Het college heeft de volgende subsidiebedragen vastgesteld:
Bij EPC 0,5 € 1.250,-.
Bij EPC 0,4 € 2.500,-.
Bij EPC 0,3 € 3.750,-.
Bij EPC 0,2 € 5.000,-.
Bij EPC 0,1 € 6.250,-.
Bij EPC 0,0 (energieneutraal) € 7.500,-.

Voor 2011 heeft het college € 60.000,- beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Per woning kan slechts eenmaal subsidie worden aangevraagd. Bouwers van nieuwbouwwoningen kunnen de subsidie aanvragen door een aanvraagformulier te downloaden en deze voorzien van een officiële EPC-berekening van de toekomstige woning bij het Energieloket af te geven. Voor de regeling heeft gemeente een aparte website gemaakt.