Steeds meer lokale groene energie-initiatieven

Steeds meer lokale groene energie-initiatieven

Ondernemers en burgers richten de afgelopen vier jaar door het hele land, met of zonder steun van de gemeente, provincie, rijksoverheid of Europa, steeds meer zelf lokale duurzame energiebedrijven op. Dat meldt energieleverancier Greenchoice.

Coöperatie

Volgens de organisatie zijn deze lokale duurzame energiebedrijven meestal coöperaties. Waar er in 2006 nog circa drie lokale energiecoöperaties waren, zijn er nu naar schatting 15 actief. Deze coöperaties hebben meestal als doel om aan de ene kant groene energieafname en energiebesparing te realiseren en aan de andere kant eigen decentrale energie op te wekken. Vorige week startte weer een nieuwe coöperatie: Zeenergie te Zeewolde.

Energie-plus gemeenten

Zeewolde is een zogeheten energie-plus gemeente. Dat wil zeggen dat wordt gestreefd naar meer opwekking dan consumptie. Zeenergie wil in dat kader de lokale productie direct koppelen aan lokale energieconsumenten. Elf windmolens en vijf biogasinstallaties zorgen voor deze lokaal opgewekte voordelige groene stroom en gas.

Organisatie

Zeenergie streeft ernaar binnen vier jaar de helft van de huishoudens en bedrijven in Zeewolde als klant te hebben. Zeenergie werd eind maart opgericht en vormt een onderdeel van millenniumgemeente Zeewolde. De inwoners van Zeewolde worden klant en ook lid. Met het aandelenkapitaal uit het lidmaatschap wordt duurzame locale energieopwekking gefinancierd, bijvoorbeeld zonnestroom. Bij voldoende oppervlakte is zonnestroom al rendabel zonder subsidie. De opbrengst van de investering wordt als dividend uitgekeerd aan de leden van de vereniging. Als lid kan ook geprofiteerd worden van kortingen op lokale energiebesparende producten.