Bedrijven vergroenen sneller dan de overheid

Bedrijven vergroenen sneller dan de overheid


Met behulp van wet- en regelgeving en bonusregelingen probeert de overheid bedrijven te stimuleren en te dwingen milieuvriendelijker te opereren. Het is dan ook opmerkelijk dat grote bedrijven veel sneller blijken te vergroenen dan de overheid zelf. Dit blijkt uit een lijst die is opgesteld door windmolenfabrikant Vestas in samenwerking met financieel persbureau Bloomberg.

40% bedrijfsstroom al groen

Het onderzoek heeft overigens niet alleen betrekking op Nederland; het betreft een wereldwijde trend. Voor het onderzoek werd van de duizend grootste bedrijven onderzocht hoeveel groene energie ze verbruiken en inkopen. De Europese Unie heeft bepaald dat tegen 2020, in totaal 20 procent van alle stroom groen moet worden opgewekt, terwijl het percentage stroom dat Europese bedrijven gebruiken nu al op 40 % ligt.

Vooral KPN scoort goed

Ook Nederland doet het goed in de lijst, met twee vermeldingen. KPN doet het in dit opzicht het allerbeste, en steeg van plek 12 in 2009 naar de vijfde positie. Ook Philips staat in de top tien, op plek 9. Met name KPN is zeer actief op het gebied van vergroening, maar heeft daar dan ook reden toe. Het bedrijf is verantwoordelijk voor 1 procent van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik en maakte eerder dit jaar de afspraak met het Wereldnatuurfonds om alle stroom in de toekomst op te wekken uit zon, wind of biomassa. Het liefst geproduceerd in Nederland. Op dit moment komt de helft van de opgewekte duurzame stroom uit wind hetgeen duidelijk in lijn is met de lijst van Vestas. De meeste bedrijven in deze lijst halen de groene stroom uit windenergie”             .

“Je kan als groot bedrijf niet achterblijven”, zegt Marga Blom, verantwoordelijk voor het energiemanagement binnen KPN. “We merken dat grote klanten vragen naar ons klimaatbeleid. We hebben er dus economisch voordeel van om te vergroenen. We kiezen daarin onze eigen strategie, los van de overheid.”

Meer beleid zorgt voor minder resultaat

Opmerkelijk aan het onderzoek, is het grote aantal Amerikaanse bedrijven in de lijst. Volgens Donald Pols van het Wereldnatuurfonds komt dat juist door het feit dat de Amerikaanse overheid geen doelstellingen heeft op dit gebied: “Je ziet dat in landen zonder actief klimaatbeleid bedrijven zelf reageren op de maatschappelijke onrust. “Bovendien kunnen bedrijven in landen waar wel een actief klimaatbeleid wordt gevoerd, gemakkelijk wijzen naar de overheid. Die doet immers al voldoende, door middel van wetgeving, om de maatschappelijke zorgen weg te nemen”

Bron: Trouw