Tot 30% energiebesparing openbare verlichting

Tot 30% energiebesparing openbare verlichting

De beheerders van de elektriciteitsnetten in Nederland geven provicines en gemeenten voortaan meer mogelijkheden tot het dimmen van openbare verlichting. Hierdoor dalen de energiekosten, hetgeen leidt tot grote financiële voordelen voor de provincies en gemeenten.

Besparing tussen de 20 en 30%

Naast de mogelijkheid tot het regelen van het lichtniveau, krijgen de provincies en de gemeenten de lagere energiekosten namelijk voortaan direct doorberekend. Daarnaast zal de administratieve lastendruk voor provincies en gemeenten worden verminderd. Dit en meer komt voort uit afspraken die de Taskforce Verlichting heft gemaakt met Netbeheer Nederland en de drie grootste regionale netbeheerders, Enexis, Liander en Stedin. De afspraken zorgen voor een enorme incentive voor energiebesparing in de openbare verlichting; dimmen kan zorgen voor 20 tot 30% extra energiebesparing in de openbare verlichting.

Besparingen doorberekend

De netbeheerders hebben in de afspraken verklaard dat ze bereid zijn om altijd hun medewerking te verlenen aan het dimmen van de openbare verlichting. Wanneer zij hiertoe een verzoek ontvangen, zullen netbeheerders de gemeenten en provincies actief helpen bij het dimmen en het regelen van andere mogelijkheden voor het realiseren van een energiebesparing. Daarnaast zal er voortaan een nieuw rekenformat worden gebruikt door de netbeheerders om te zorgen dat de energiebesparingen ook echt worden doorberekend, iets dat op dit moment nog niet het geval is. Bij de afspraken met de netbeheerders zijn gemeenten en provincies betrokken, onder meer via de VNG en het Intergemeentelijk overleg Openbare Verlichting (IGOV). De afspraken staan verwoord in een brief, die digitaal aan alle gemeenten en provincies verzonden is.

Bron: Agentschap.nl