Gemeente Haarlemmermeer wil duurzaamheid

Gemeente Haarlemmermeer wil duurzaamheid

De gemeente Haarlemmermeer heeft zichzelf tot doel gesteld de uitstoot van broeikasgas in de polder in een rap tempo terug te brengen. De gemeente heeft plannen om na de zomer een flinke slag te slaan op dit gebied.

Ondanks het feit dat het initiatief van de gemeente komt, zullen het vooral bedrijven, instellingen en inwoners zijn die zelf aan de slag zullen moeten om energie te besparen of groene energie te gaan gebruiken. De gemeente wil dat deels bereiken door de financiële voordelen die energiebesparing met zich meebrengt, als prikkel te gebruiken.

Het doel van de gemeente is om te realiseren dat in 2020 eenvijfde van alle gebruikte energie in de polder groen wordt opgewekt en dat de uitstoot van broeikasgas 30 procent lager is dan in 1990. De bedoeling is om deze energie op te wekken met behulp van zonnepanelen op daken van woningen, scholen en bedrijven en de twee geplande windmolenparken bij Burgerveen en in het zuiden van de polder. Ook wil de gemeente proberen om bedrijven en groepen inwoners gezamenlijk groene stroom in te laten kopen. Dat leidt volgens het college tot kortingen van tientallen procenten op de stroomprijs.

Tot slot wil het college wil proberen om van Haarlemmermeer een broedplaats te maken van innovaties op het gebied van duurzaamheid. Veelbelovende startende bedrijven moeten hier een plek vinden. Hiervoor wordt samengewerkt met het hoofdstedelijke project AIM for New Energy, dat in drie jaar zestig bedrijven met 500 arbeidsplaatsen moet opleveren.

Lees hier het hele bericht