Nederland nog steeds op koers Kyoto

Nederland nog steeds op koers Kyoto

De uitstoot van broeikasgassen is in 2010 fors toegenomen. Vervelend, maar niet rampzalig, aangezien Nederland nog altijd onder het afgesproken emissieplafond van het Kyotoprotocol blijft.

Dit heeft staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu laten weten als reactie op de voorlopige emissiecijfers voor 2010 van het CBS. De uitstoot van broeikasgassen steeg vorig jaar met 6%, slechts 1% onder het niveau van 1990, het peiljaar voor de afspraken in het Kyotoprotocol. Nederland moet tussen 2008 en 2012 de uitstoot van broeikasgassen met gemiddeld 6% verlagen ten opzichte van 1990.

PvdA-Kamerlid Diederik Samsom is niet verbaasd dat Nederland de Kyotodoelen gaat halen, omdat deze ‘niet revolutionair’ waren. De Europese reductiedoelen daarentegen worden een stuk lastiger, aldus Samsom. In Europa is Nederland overeengekomen om in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 20% te hebben verlaagd ten opzichte van 1990. ‘Die doelen halen we niet als er geen aanvullend beleid komt’, aldus Samsom.

Eind dit jaar komen de landen van de Verenigde Naties bijeen in de Zuid-Afrikaanse stad Durban om te proberen vervolgafspraken te maken voor als het Kyotoprotocol is afgelopen.

Bron: FD

Lees het hele bericht hier.