PVV Groningen tegen windmolenplan Rijk

PVV Groningen tegen windmolenplan Rijk

De PVV-Statenfractie in Groningen sprak zich dit weekend uit tegen het windmolenplan van het Rijk. Volgens de partij verzet de Groningse burger zich al jaren tegen dergelijke plannen. EnergieOverheid.nl sprak met PVV-Statenlid Dennis Ram.

Volgens u zit de Groningse burger niet te wachten op windmolens.
“Zodra plannen worden gemaakt om windmolens in de buurt van dorpen en huizen te plaatsen, zien we automatisch actiegroepen als Tegenwind N33 opstaan. Mensen verzetten zich hevig tegen windparken binnen twee kilometer van hun huis.”

Welke betekenis heeft die grens van twee kilometer?
“Onderzoek heeft uitgewezen dat men binnen deze afstand overlast ervaart. Omwonenden hebben, vooral ’s nachts, last van het geluid. Hierdoor dalen bovendien de woningprijzen. In Duitsland hanteert de overheid bijvoorbeeld al een grens van twee kilometer, maar de plannen van het Rijk spreken van zo’n 400 meter.”

Pleit u voor een grotere afstand, of tegen de windmolens an sich?
“De PVV is eigenlijk tegen windmolens an sich. Er moet subsidie bij, de molens hebben een beperkte levensverwachting van zo’n 20 jaar, en het is maar de vraag of het echt CO2-reductie oplevert. Als die reductie al nodig zou zijn; wij vinden van niet.”