Geen btw-verlaging maar subsidie op zonnepanelen

Geen btw-verlaging maar subsidie op zonnepanelen

Vorige week lekte het nieuws nog uit dat het btw-tarief op zonnepanelen van 19 naar 6 procent verlaagd zou worden. Vanwege moeilijkheden rondom de Europese regelgeving op dit gebied, blijkt deze maatregel echter niet mogelijk voor de geplande datum van 1 juli. Vanaf deze datum kunnen kleinverbruikers wel beroep doen op een subsidie van 15% van het aankoopbedrag.

Tijdelijke subsidieregeling
Met de tijdelijke subsidieregeling vindt dit jaar al een impuls plaats voor schone energie, en wordt het belang van het opwekken van duurzame energie vanuit de overheid benadrukt. De overheid zal 30 miljoen euro reserveren voor de uitvoeringsregeling, waarvan de details zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. De subsidie eindigt vooralsnog in 2013.

Saldering
Het definitieve akkoord werd op 25 mei gepresenteerd. Binnen de samenwerkende fracties bestaat een breed voornemen om te onderzoeken op welke manier salderingsregelingen mogelijk zijn buiten het eigen dak. Dit onderzoek zal op korte termijn plaatsvinden, waarna in 2013 een pilot zal worden gestart. Vanaf 2014 wordt 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze maatregel. In totaal wordt voor de salderingsregeling 25 miljoen euro gereserveerd.

Bron: Duurzaamnieuws