Zonnepanelen en windmolens omstreden in Staphorst

Zonnepanelen en windmolens omstreden in Staphorst

In Staphorst is deze week overleg gevoerd over mogelijkheden voor verduurzaming binnen de gemeente. Staphorst wil bijvoorbeeld stappen zetten op het gebied van biogas. Zonne- en windenergie blijken meer omstreden in de gemeenschap. Voor- en tegenstander roeren zich danig.

Beschermd dorpsgezicht
Het plaatsen van zonnepanelen op boerderijen lijkt vooralsnog een brug te ver. Staphorst heeft immers een beschermd dorpsgezicht. De panelen mogen daarom waarschijnlijk alleen op bijgebouwen geplaatst worden, en dan nog onder strikte voorwaarden. Toch hebben de afgelopen al meer dan 4500 inwoners uit de omgeving een bestelling geplaatst voor zonnepanelen.

Uitvoeringsplannen
Er is weinig draagvlak voor de plaatsing van nieuwe windmolens. De meeste fracties binnen het college willen de initiatieven hiertoe echter niet op voorhand schrappen. Het meest negatief over de plannen is de ChristenUnie. Momenteel liggen er aanvragen om dertien windmolens te bouwen. In september moeten er uitvoeringsplannen liggen voor zowel de windenergie als de biovergisting en de zonnepanelen.

Overlast
Voor- en tegenstanders van windenergie voeren verhitte discussies in Staphorst. Een aantal bewoners verenigde zich al in het ‘Actiecomité Windmolens Nee!’. Het comité is van mening dat de drie windmolens die er al staan, voor veel overlast in de omgeving zorgen. Volgens het comité zien de inwoners van Staphorst de komst van meer windturbines niet zitten, omdat er ook al vier nieuwe molens bij de gemeentegrens in Dalfsen en Zwolle staan.

“Visie te beperkt”
In maart lieten raadsleden in Staphorst nog weten de visie van de gemeente op windenergie te beperkt te vinden. Staphorst heeft voor 2020 als doel 20% aan duurzame energie op te wekken binnen de gemeente. Zonder windenergie zou het onmogelijk zijn dit doel te realiseren. De raadsleden riepen daarom ook op een algemene duurzaamheidsvisie voor de gemeente te ontwikkelen.

Bron: Reformatorisch Dagblad