Wie winddelen koopt, krijgt gratis stroom

Wie winddelen koopt, krijgt gratis stroom

Iedereen in Nederland kan nu zijn eigen energie opwekken door mede-eigenaar te worden van een windmolen. Deelnemers die zogeheten winddelen kopen, krijgen vanaf januari 2013 thuis gratis stroom afgeleverd. Het is voor het eerst in de wereld dat op deze manier eigen stroom kan worden opgewekt.

Winst in eigen zak
Initiatiefnemer Harm Reitsma wijst erop dat niet iedereen het geld of een geschikt dak heeft voor de plaatsing van zonnepanelen. Met de winddelen krijgt iedereen toch de kans zelf duurzame energie op te wekken. Partijen die normaal gesproken aan energie verdienen, worden nu buiten het systeem gehouden. “Die winst blijft nu in de zak van de winddeel-eigenaren”, aldus Reitsma.

7.000 deelnemers
Een winddeel levert zo’n 500 kilowattuur per jaar; momenteel ongeveer 45 euro waard. Een gemiddeld huishouden kan met zeven winddelen het gehele elektriciteitsverbruik opwekken. De winddelen gaan 345 euro per stuk kosten. De Windcentrale, de initiatief nemende partij, sloot een voorlopige koopovereenkomst voor de overname van twee windmolens in Delfzijl, die pas vier jaar oud zijn en nog minstens zestien jaar mee kunnen. De Windcentrale verwacht zo’n 7.000 deelnemers nodig te hebben voor de definitieve koop van de molens. Mocht de energieprijs de komende zestien jaar niet stijgen, dan zijn deelnemers nog steeds goedkoper uit. Bij een stijging zoals die van de afgelopen tien jaar (jaarlijks 6%), is het rendement zelfs 13%.

Financiële injectie
Stichting DOEN gaf de Windcentrale een financiële bijdrage voor de ontwikkeling van het model. Nina Tellegen, algemeen directeur van de stichting: “De Windcentrale zorgt er voor dat duizenden mensen mee kunnen doen aan het opwekken van duurzame energie in de buurt. Met onze ondersteuning, uit de middelen van de Nationale Postcode Loterij, wordt daarmee een bijdrage geleverd aan het stimuleren van groene stroom uit Nederland en aan het terugdringen van de uitstoot van CO2. De Windcentrale is een mooi voorbeeld van werken aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen, en daarom steunen we hen van harte.”

 

Bron: Duurzaam Gebouwd