Alliantie: “Geen belastingheffing over decentrale energie meer”

Alliantie: “Geen belastingheffing over decentrale energie meer”

Een brede alliantie, onder leiding van e-Decentraal, roept het demissionaire kabinet en de nieuwe Tweede Kamer op om decentrale energie-opwekking grootschalig mogelijk te maken.

Decentrale energie

In het persbericht van e-Decentraal pleit de alliantie voor de volgende punten:

 • Stel decentrale energie centraal
 • Decentrale, kleinschalige productie van duurzame energie voor eigen gebruik zonder dat daar belasting over geheven wordt.
 • Lokale opwekking zou voor positieve lokale sociaal-economische effecten zorgen. Momenteel voert de VNG een studie uit naar de omvang van deze effecten.
 • Het demissionaire kabinet en de nieuwe Tweede Kamer moeten samenwerken om deze visie snel te realiseren.
e-Decentraal-voorzitter Bart-Jan Krouwel pleitte al eerder voor afschaffing van de energiebelasting omdat het de economische ontwikkeld remt.

Alliantie

De alliantie bestaat uit de volgende organisaties:

 • Aedes vereniging van woningcorporaties
 • Bestuurdersnetwerk Duurzaamheid
 • Eneco
 • Vereniging Federatie e-Decentraal
 • Greenchoice
 • Greentech Alliantie: Uneto-VNI, Duurzame Energie Koepel en FME-CWM
 • HIER Klimaatcampagne
 • Klimaatverbond
 • LTO Nederland
 • Natuur en Milieu
 • Natuur en Milieufederaties
 • Nederlandse Woonbond
 • Vereniging Eigen Huis
 • VNG

Video oprichting e-Decentraal

Bekijk de oprichting van de e-Decentraal.

Bron: e-Decentraal