Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI) bij Topsector Energie opgericht

Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI) bij Topsector Energie opgericht

Binnen de Topsector Energie zijn zeven Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI’s) opgericht: Bio-energie, Energiebesparing Gebouwde Omgeving, Gas, Wind-op-zee, Energiebesparing Industrie, Smart grids en Zonne-energie. De zeven TKI’s zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de verschillende innovatie programmalijnen. Bij elke TKI zijn kennisinstellingen, bedrijven en overheden actief: de zogenaamde ‘gouden driehoek’. Ze werken samen aan innovatie op zowel de korte als lange termijn. Een voorbeeld hiervan is de TKI Smart Grids.

Smart Grids

Smart Grids is een onderwerp dat ontzettend veel raakvlakken heeft met andere thema’s binnen de Topsector Energie. Frits Verheij, voorzitter van het TKI Smart Grids: “De links zijn vooral erg sterk met de TKI’s Energiebesparing Gebouwde Omgeving en Zon PV. Dat is ook niet vreemd want de meerwaarde van intelligente netten ligt de komende jaren vooral op het decentrale vlak. Buiten de Topsector Energie is er overigens een heel duidelijk raakvlak met Logistiek. Om op grote schaal elektrische voertuigen te kunnen opladen – en in de toekomst ook te ‘ontladen’ (energie te leveren aan het net) – heb je slimme netten nodig. Dat maakt het mogelijk fluctuaties in vraag en aanbod van stroom op te vangen”.

Programmalijnen bij Smart Grids

Het TKI Smart Grids omvat vier programmalijnen waarbinnen concrete projecten starten. Drie lijnen zijn vooral op ‘technisch-economische’ leest geschoeid, vertelt Verheij: “In feite vormt de fysieke energie-infrastructuur in combinatie met de hardware van de ict die voor een smart grid nodig is de ‘basislaag’ van een intelligent net. Een volgende laag is de virtuele infrastructuur. Daar gaat het om alles wat met data en data-uitwisseling te maken heeft: alle apparatuur moet met ‘elkaar’ kunnen communiceren. De derde lijn betreft de laag van concrete diensten en producten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om toepassingen die het mogelijk maken dat eindgebruikers direct feedback krijgen op hun energieverbruik, maar ook slim kunnen inspelen op het tijdelijk aanbod van goedkope energie omdat de zon bijvoorbeeld volop schijnt.”
Bekijk hier het team van de Topsector Energie
Lees hier het onderzoek, gepubliceerd op collega-site EnergieBusiness, dat slimme netten ook zonder energiebeleid rendabel kunnen zijn

Overzicht TKI’s Energie

Overzicht Tki’s Energie

Bron: AgentschapNL