Meer dan 300 lokale energie coöperaties actief

Meer dan 300 lokale energie coöperaties actief

In Nederland zijn meer dan driehonderd lokale en regionale energie coöperaties. Via een dergelijke coöperatie kopen leden gezamenlijk stroom of gas in via een windpark – of zonnepark in de buurt. Ook zijn er steeds meer Verenigingen van Eigenaren die zonnepanelen inkopen.

Bouwe de Boer, energie coördinator bij de gemeente Leeuwarden zegt tegenover Binnenlands Bestuur: “De trend sluit aan bij een nieuwe gemeenschapszin die ook is waar te nemen in bijvoorbeeld zorg voor en door de buurt”. Leeuwarden heeft als doelstelling om in 2020 energieonafhankelijk van fossiele brandstoffen. In 2013 start in Friesland een energiecoöperatie voor de hele provincie.

eib_subpagina

De groene vlakken zijn buurten waar minder energie wordt verbruikt dan gemiddeld (de gele vlakken). De rode vlakken zijn de buurten waar gemiddeld meer energie wordt verbruikt:

  • In 2011 verbruikten particulieren 97,5 miljoen kilowattuur (kWh) elektriciteit en bedrijven 327 miljoen kWh elektriciteit.
  • In 2011 verbruikten particulieren 51,8 miljoen kubieke meter aardgas en bedrijven 107,3 miljoen kubieke meter aardgas.
  • De hoeveelheid verbruikte energie kostte ongeveer 100 miljoen euro. Dit is een indicatie.

In de energiebarometer staat de verbruikte energie in Leeuwarden uitgedrukt in uitstoot van CO2 (koolstofdioxide). Ook staat aangegeven hoeveel duurzame energie we opwekken of besparen.

grafiek_3

  • In de linker kolom ziet u hoe de totale CO2 uitstoot binnen de gemeente Leeuwarden is verdeeld naar elektriciteit, aardgas en brandstoffen voor gemotoriseerd verkeer in kilotonnen CO2.
  • In de rechter kolom ziet u welke initiatieven bijdragen aan het verduurzamen van het totale energieverbruik. De projecten uit het uitvoeringsplan “Slim met Water en Energie” dragen bij om het aandeel duurzame energie, te vergroten.
  • Het is de hoeveelheid energie die duurzaam is opgewekt, die de uitstoot van de linker kolom dekt of compenseert.

Overzicht lokale initiatieven

Het landelijke kennisnetwerk HIER Opgewekt heeft een aantal lokale initiatieven per provincie gerangschikt.

Bron: Gemeente LeeuwardenBinnenlands Bestuur