Limburg gaat elektrisch rijden

Limburg gaat elektrisch rijden

Overheden en bedrijven in Limburg werken actief aan meer elektrisch vervoer op straat. Op de eerste Limburgse EVDag, georganiseerd door de Stichting Limburg Elektrisch in samenwerking met de Rijksoverheid, werden verdere afspraken gemaakt.

Green Deal

De Stichting Limburg Elektrisch is al enige tijd bezig om Limburgers kennis te laten maken met elektrisch rijden. Veel Limburgse bedrijven hebben door middel van mobiliteitsscans en proefrijden al de eerste stappen gezet. De Limburgse partijen, waaronder Provincie Limburg, gemeenten, Kamer van Koophandel en Stichting Limburg Elektrisch zullen de komende maanden actief samenwerken om in april 2013 een Green Deal te bekrachtigen.

200.000 elektrische auto’s

AgentschapNL over de ambities van elektrisch rijden in Nederland: “In 2020 moeten in Nederland 200.000 elektrische auto’s rondrijden. Het kabinet heeft daarvoor een ‘Plan van aanpak Elektrisch rijden in de versnelling’ opgesteld. Om dit mogelijk te maken heeft het kabinet met verschillende partijen ‘Green Deals’ voor elektrisch vervoer afgesloten. Green Deals zijn bedoeld om initiatiefnemers te stimuleren hun duurzame ambities waar te maken.” (Agentschap NL) Voor meer informatie over elektrisch rijden.

Adviezen

In de aanloop naar een Green Deal met het Rijk is tijdens de eerste Limburgse EVDag in beeld gebracht welke vervolgstappen nodig zijn. Er zijn afspraken gemaakt wie in de periode tot april 2013 wat gaat doen. Uit de bijeenkomst kwamen diverse kansen, adviezen en zorgen naar voren voor elektrische mobiliteit in Limburg. Zo zijn kansen bijvoorbeeld het verduurzamen openbaar vervoer en het koppelen van toerisme aan het gebruik van elektrische scooters en fietsen. De volgende adviezen kwamen onder andere naar voren:

  • Verstevig de samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen: dit is noodzakelijk om ontwikkeling mogelijk te maken
  • Zoek elkaar vaker op: herhaal de EV-dag en organiseer verschillende initiatieven
  • Zorg voor realistische verwachtingen
  • Draag de behaalde successen breed uit
  • Mobiliseer enkele grote partijen als trekker
  • Koop elektrische oplaadpunten centraal in

Limburg Vandaag: Rijden met een elektrische scooter

Bronnen: Wij Limburg / Agentschap NL