EU-landen investeren niet energie-efficiënt

EU-landen investeren niet energie-efficiënt

EU-landen blijken niet kosteneffectief en energie-efficiënt te investeren. Dit blijkt uit onderzoek van de Europese Rekenkamer. Om dit te veranderen, dienen er onder andere transparante selectiecriteria en standaard investeringskosten per eenheid energiebesparing ingesteld te worden.

Prioriteitenconflict

Om deze vraag te beantwoorden, is gekeken of:

  • de juiste voorwaarden in de programmering en financiering zijn ingesteld om kosteneffectieve energie-efficiënte investeringen te bewerkstelligen én
  • of de energie-efficiëntie projecten in de openbare gebouwen kosteneffectief zijn. Beide vragen werden negatief beantwoord. Dit komt mogelijk doordat er een prioriteitenconflict bestaat.

Kosten te hoog

Kosteneffectiviteit is vaak geen bepalende factor bij de toewijzing van middelen voor energiebesparende maatregelen. Bij veel investeringen speelt het besparen van energie de hoofdrol, niet de energie-efficiëntie. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat de kosten voor energiebesparende maatregelen vaak te hoog zijn in verhouding tot de wezenlijke energiebesparing. Deze besparingen zijn dus niet altijd even kosteneffectief. In de onderzochte projecten in Tsjechië, Italië en Litouwen verdienen dergelijke subsidies zich pas na tientallen jaren terug. In één geval was dit zelfs 146 jaar.

Aanbevelingen

De adviezen van de Rekenkamer zijn dan ook als volgt:

  • Oprichten van de juiste behoeftebeoordeling op programmaniveau
  • Regelmatig controleren en gebruiken van vergelijkbare prestatieaanduidingen
  • Gebruiken van transparante selectiecriteria voor de projecten en standaard investeringskosten per eenheid energiebesparing (met behulp van een uniforme maateenheid en methodologie)

Bronnen: Trouw, De Europese Rekenkamer