Energiebelastingen omhoog in 2013

Energiebelastingen omhoog in 2013

De kosten voor elektriciteit en aardgas zullen dit jaar gaan stijgen. Dat komt door een opeenhoping van verschillende belastingen en netwerkkosten. Dat is geen goed nieuws voor de energiegebruiker, maar het biedt wel meer ruimte voor de exploitatie van warmtenetten en van warmtekrachtinstallaties (WKK).

Wet opslag duurzame energie

In 2013 wordt gestart met de Wet opslag duurzame energie. Deze opslag wordt gebruikt voor financiering van de SDE+. De Stimulering Duurzame Energieproductie vergoedt de onrendabele top van de kosten aan producenten van duurzame elektriciteit, groen gas en duurzame warmte. De opslag duurzame energie wordt geheven op de levering van elektriciteit en van aardgas.

Wijzigingen

De volgende wijzigingen zijn van toepassing op de energiebelasting:

  • Aardgas – Stijging van 29 procent in de zone van 5.000 tot 170.000 m³, stijging van 12 procent voor kleinverbruikers. Het tarief is nu 18,62 cent per m³.
  • Elektriciteit –  Stijging van ongeveer 2 procent. Het tarief is nu 11,65 cent per kilowattuur.
  • Kolen – Stijging van 13,73 euro per ton in 2012 naar 14,03 euro per ton in 2013. Ook voor elektriciteitscentrales.

De volgende wijzigingen zijn van toepassing op de opslag duurzame energie:

  • Aardgas – Opslag van 0,23 cent per m³ bij verbruik tot 170.000 m³ in 2013, oplopend tot 1,13 cent per m³ in 2016.
  • Elektriciteit – Opslag van 0,11 cent per kWh bij verbruik tot 10.000 kWh in 2013, oplopend tot 0,56 cent per kWh in 2016. Voor grootverbruikers zijn beide opslagen lager.

Andere kostenstijgingen

Tot nu toe ontvingen exploitanten van elektriciteitscentrales gratis CO2-rechten. Onder het nieuwe emissiehandelssysteem ETS3 moeten deze rechten voor alle CO2-emissies van deze centrales worden gekocht. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) heeft de nieuwe transporttarieven van de landelijke netbeheerders Gas Transport Services (GTS) en TenneT vastgesteld. Het tarief van GTS stijgt gemiddeld met één procent en de kosten van het hoogspanningsnet van TenneT dalen met drie procent. De tarieven van de regionale netbeheerders voor aardgas en elektriciteit zullen stijgen.

Warmtenetten en WKK

De stijging van de energiebelastingen zijn positief voor exploitanten van warmtenetten en warmtekrachtinstallaties. De verkoopwaarde van warmte en elektriciteit neemt toe, terwijl de kostenstijging beperkt blijft. Voor warmtenetten is hiervoor een voldoende aandeel duurzame warmte nodig. Bij WKK geldt vrijstelling van energiebelasting voor het verbruik van aardgas mits het elektrisch vermogen tenminste zestig kW bedraagt en er voldaan wordt aan het criterium voor energetisch rendement.

Bekijk hier de tabellen van de  tarieven milieubelastingen

Bron: Warmtenetwerk / Belastingdienst