4 vragen en antwoorden over smart grids (+video)

4 vragen en antwoorden over smart grids (+video)

Hoe wordt de elektrische auto een succes als eerst je buurman zijn auto oplaadt en jij daarna pas aan de beurt komt? Het antwoord is: Smart Grids. Maar wat zijn dat eigenlijk? En welke gemeenten hebben deze slimme netten al hebben aangelegd?

4 vragen en antwoorden over smart grids

 1. Wat zijn Smart Grids?
  Een Smart Grid is een intelligent energienet: een energienet waaraan een meet – en regelsysteem is toegevoegd. Hiermee kan vraag en aanbod van diverse energiebronnen op elkaar worden afgestemd. Wanneer bijvoorbeeld een huis een energieoverschot heeft, dan kan de overgebleven energie doorgesluist worden naar andere woningen in de buurt.
 2. Waarom zijn Smart Grids nodig?
  De verwachting is dat in de toekomst elektriciteit voornamelijk decentraal wordt opgewekt. Maar energieopwekking door zonne-energie, windenergie en een micro-warmtekrachtkoppeling (micro-WKK) is onregelmatig en onvoorspelbaar waardoor ook de energielevering onzeker is. Stroom is nog moeilijk op te slaan. Door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, wordt er optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare energie.
 3. We hadden toch al slimme meters?
  Het doel van Smart Grids is breder. Een slimme meter is een digitale meter die op bepaalde tijdsintervallen verbruikscijfers van gebruikers naar de netbeheerder stuurt. Op deze manier kunnen gebruikers inzicht krijgen in hun verbruik. Uiteraard is het ook voor Smart Grids noodzakelijk om het verbruik te meten maar dat hoeft niet per se met een slimme meter.
 4. Kunnen Smart Grids ook in de bestaande bouw worden aangelegd?
  Voor het aanleggen van een Smart Grid hoeven stroomkabels en gasleidingen niet vervangen te worden. Bij het aanleggen van een Smart Grid kan gebruik gemaakt worden van een glasvezelnet of van een WiFi verbinding. Op deze manier kan de levensduur van een bestaand energienet, dat vrijwel op zijn maximale capaciteit zit, worden verlengd.

Praktijkvoorbeelden: overzicht proeftuinen in Nederland

Het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN), een programma van AgentschapNL, heeft als doel de introductie van Smart Grids in Nederland te versnellen. Door middel van een aantal proeftuinen in woonwijken, stadscentra, kantorenparken, industrieterreinen en agrarische gebieden worden ervaringen opgedaan en gedeeld.
Op onderstaand kaartje staat een overzicht van alle Smart Grids proeftuinen waarbij de energie netbeheerders zijn betrokken samen met een groot aantal andere partijen.


Projecten Kaart Slimme Netten weergeven op een grotere kaart

Uitgelicht: Zwolle
Eind 2012 is de nieuwe Zwolse wijk Muziekwijk op initiatief van Enexis voorzien van een intelligent energienet en is daarmee de eerste slimme woonwijk in Nederland. In de wijk krijgen tweehonderdzesenzestig woningen een intelligent energienet, zonnepanelen, slimme wasmachines en slimme drogers. De deelnemende huishoudens kregen bovendien een energiecomputer waarop ze precies kunnen zien wanneer energieconsumptie het meest duurzaam of goedkoopst is.

Uitgelicht: Hoogkerk
Sinds 2009 doen in Hoogkerk, een wijk in de stad Groningen, inmiddels tweeenveertig huishoudens mee aan het programma PowerMatchingCity. Bekijk dit filmpje met uitleg over de Smart Grid in Hoogkerk

Uitgelicht: Amsterdam
In juni 2012 legde netwerkbeheerder Liander in Nieuw-West het grootste intelligente energienet van Nederland aan. Zo’n tienduizend huishoudens gebruiken nu dit net.

Conferentie “Slimme Energie Infrastructuur: 2013”

Op 4, 5 en 6 maart organiseert IIR Conferenties en Trainingen een 2 daagse conferentie en de Smart Grid Game ‘Slimme Energie Infrastructuur: 2013‘ in Breukelen. Tijdens deze conferentie staat de samenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen op het gebied van Smart Grids centraal.

Smart Grid Game

Het afgelopen jaar is op diverse plaatsen in het land de Smart Grid Game, dat is ontwikkeld door Netbeheer Nederland, gespeeld. Verschillende organisaties waaronder gemeenten, brancheverenigingen en voorlopers uit energiebewuste bedrijven hebben het spel gespeeld.

Video met uitleg Smart Grids (Engels)

Bron: Club Green en bovengenoemde links.