Tilburg geeft korting op energiezuinige woningen

Tilburg geeft korting op energiezuinige woningen

Tilburg geeft woningcorporaties een stevige korting als ze sociale huurwoningen bouwen met een energieprestatiecoëfficiënt van 0,4. De landelijke EPC-norm ligt op 0,6. De gemeente wil hiermee de bouw van energiezuinige woningen stimuleren.

Duurzame woningen

Het plan is opgenomen in de nota Grondbeleid en het kader Grondprijzen 2013. Deze worden op 18 maart door het college aan de raad voorgelegd. De Tilburgse gemeente streeft naar klimaatneutraalheid in 2045 en maakte al eerder afspraken met de woningbouwverenigingen over het verduurzamen van vierduizend bestaande huurwoningen. Nu komt daar het energiezuiniger maken van nieuwe sociale woningen bij. De korting op de grondprijs zal afhankelijk van de grootte van de grond variëren van zeveneneenhalf duizend tot vijftienduizend euro per huis. Bekijk hier het woonbeleid van de gemeente Tilburg.

Convenant Wonen 2010-2015: “Energiezuinig maken huurhuizen Tilburg”

Betere energieprestatie van woningcorporaties

De Tilburgse woningbouwverenigingen streven ernaar bij alle nieuwbouwwoningen een betere energieprestatie te leveren dan het bouwbesluit. De ambitie is om een stap voor te lopen op de landelijke en Europese richtlijnen. Dat wil zeggen dat de Tilburgse woningbouwverenigingen streven naar een energieprestatiecoëfficiënt die minimaal 0,2 lager ligt dan de 0,6 die in het huidige bouwbesluit voor 2013 vast is gelegd.

Betaalbare energierekeningen

De Tilburgse gemeente heeft bovendien de wens om de sociale woningvoorraad betaalbaar te houden. De kosten voor energie vormen een steeds groter aandeel binnen de totale woonlasten. “Door de steeds verder stijgende energie-prijzen en slecht geïsoleerde huizen wordt de energierekening voor veel gezinnen, zowel in een koop- als huurwoningen, inmiddels onbetaalbaar,” bevestigt wethouder van Milieu Berend de Vries. De gemeente gaat dit tegen door voor een hogere energiekwaliteit van de woning en dus lagere energielasten te zorgen.

Reacties op Twitter

De reacties op Twitter zijn positief:

Dit kunnen naturrlijk meer gemeenten doen! – “Tilburg geeft korting op grondprijs energiezuinige nieuwbouw” – dichtbij.nl/tilburg/region…

— Remco Bolwerk (@justthebarebone) 6 februari 2013

Dit deed Diepenbeek (B) al enkele jaren geleden… “@annelies: Tilburg geeft korting op bouwgrond zuinige huizen… bit.ly/11EAXVU” — patrick boucneau (@pboucneau) 5 februari 2013

“@sjoerdradstake: Als gemeenten afboeken op de grond neem voorbeeld Tilburg, korting bij E-zuining bouwen bit.ly/WhiOIq #AvvioNL” — henk ten hulscher (@henktenhulscher) 3 februari 2013

Voorstel is om in Tilburg 1/3 korting te geven op grondprijs voor energiezuinige sociale huurwoningen. Zo houden we huren betaalbaar.

— Berend de Vries (@BerenddeVries) 31 januari 2013

Bron: Gemeente Tilburg