Rentekorting voor aanschaf snelladers

Rentekorting voor aanschaf snelladers

Ondernemers die een snellader voor elektrische auto’s aanbieden krijgen een deel van de rente terug. Dit meldt de provincie Utrecht op haar website. De subsidieregeling is opengesteld tot 15 april.

Extra snelladers nodig

In de provincie Utrecht zijn in totaal zeven snelladers beschikbaar. Deze regeling moet ervoor zorgen dat er in 2013 en 2014 tien tot veertien snelladers extra geïnstalleerd worden. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een rentekorting. Het maximale subsidiebedrag per snellader bedraagt 25 duizend euro het minimale subsidiebedrag is 5 duizend euro. Het subsidieplafond bedraagt 350 duizend euro.

Subsidieregeling

Bekijk hier meer details over de subsidieregeling, met onder de voorwaarden die aan de subsidie gesteld worden.

Schoon vervoer

De provincie Utrecht stimuleert schoon vervoer. Elektrisch rijden is een vorm van schoon vervoer die in hoog tempo aan populariteit wint. Wat veel mensen weerhoudt van de aanschaf van een elektrische auto is de zogenaamde ‘range-anxiety’, de angst om de eindbestemming niet te halen met de capaciteit van de accu. Dit probleem is deels te ondervangen door het plaatsen van snelladers; hiermee is een accu binnen een half uur weer voor minimaal tachtig procent opgeladen.

Meest gebruike laadpalen

De gemeente Utrecht heeft de meest gebruikte laadpalen, bleek uit een meting van Stichting e-laad van 2.204 publieke oplaadpunten in het land.

Bron: Provincie Utrecht