Eerste zonnepanelen voor Zonnig Limburg

Eerste zonnepanelen voor Zonnig Limburg

Bij de eerste corporatiewoningen binnen het project Zonnig Limburg zijn zonnepanelen geplaatst. Zonnig Limburg is een samenwerkingsproject tussen twintig woningcorporaties uit Limburg en de Provincie Limburg. Huurders kunnen via het project tegen gunstigere markttarieven investeren in zonnepanelen. Leverancier is Oskomera Home Solar.

Subsidie voor huurders

Gedeputeerde Bert Kersten van Provincie Limburg: ”Het is voor het eerst in Nederland dat niet alleen woningeigenaren, maar ook huurders gebruik kunnen maken van de Limburgse Energie Subsidie. We zijn heel blij dat deze samenwerking met de Limburgse corporaties in de praktijk blijkt te werken en we nu de eerste panelen daadwerkelijk kunnen leggen. Als Provincie zien we graag dat Limburgers bewuster met het milieu en energieverbruik omgaan. Om dit te stimuleren dragen we graag ons steentje bij!”

Hogere energielasten

Wim Hazeu, woordvoerder namens de stuurgroep Zonnig-Limburg, vult aan: ”Onze huurders hebben te maken met steeds hogere woonlasten. Een groot deel van deze woonlasten bestaan uit energiekosten. Als corporaties zijn we op allerlei manieren bezig om te bezien hoe we de woonlasten kunnen verlagen door energiebesparende maatregelen te treffen. Het project Zonnig-Limburg is daar een mooi voorbeeld van. En het feit dat we dit met zoveel corporaties én de Provincie op zo’n grote schaal samen doen, is ook echt een unicum.”

Subsidiestroom

De subsidie komt uit verschillende potjes. Eén bijdrage komt uit de Limburgse Energie Subsidie (LES) van de Provincie. De tweede bijdrage is beschikbaar gesteld door de deelnemende woningcorporaties. Totaal kan de subsidie oplopen tot 1.400 euro per huishouden. Ook kunnen huurders een gunstige lening (drie procent onder de marktrente) afsluiten bij afname van een pakket van vijf zonnepanelen.
Inmiddels hebben tweeduizend huurders interesse getoond in het project. Met de subsidie kunnen er naar schatting 2200 PV-systemen geleverd worden. In de zomer van 2013 moeten alle geïnteresseerde huurders van zonnepanelen zijn voorzien.

Deelnemende woningcorporaties

De woningcorporaties die deelnemen aan Zonnig-Limburg zijn: Antares, Destion, Heemwonen (vanaf 01 januari 2013 fusie tussen Hestia, Land van Rode en, Woningstichting Ubach over Worms), Maasvallei, Servatius, Wonen Limburg, Wonen Zuid, WoonGoed 2-Duizend, Woonpunt, Woonwenz, Woningbeheer Born-Grevenbricht, Woningstichting Domus, Woningstichting Kessel, Woningstichting Simpelveld, Woningstichting St. Joseph Stramproy, Woningstichting Wittem, Woningstichting Urmond, Woningstichting Voerendaal, Woningvereniging Nederweert en Woonservice Urbanus.

Bron: Persbericht Zonnig Limburg