“Kabinet, stimuleer energiezuinige nieuwbouw”

“Kabinet, stimuleer energiezuinige nieuwbouw”

De belangenverenigingen NEPROM, NVB en Bouwend Nederland willen dat energiezuinige nieuwbouw gestimuleerd wordt. Hiermee zou het effect van het huidige Woonakkoord ‘flink vergroot’ kunnen worden ‘zonder dat het de schatkist iets kost’. Dit schrijven de belangenorganisaties in een brief aan minister Blok van Wonen.

Energiehypotheek

De drie partijen vragen de bewindsman allereerst om de financierbaarheid van energiezuinige nieuwbouw te verbeteren. Dat zou kunnen door de lage energielasten van een zuinige woning zwaarder mee te laten wegen bij de hypotheekverstrekking. Zo’n verruiming kost het Rijk niets. Afhankelijk van de energieprestatie zou tussen de twaalfduizend (EPC=0,6) en dertigduizend euro (EPC=0) aan extra hypotheek verstrekt moeten kunnen worden.

Energiebesparingsfonds voor de nieuwbouw

In het Woonakkoord is vastgelegd dat er een energiebesparingsfonds wordt ingericht, waar het Rijk, verspreid over de jaren 2013 en 2014, 150 miljoen in stort. De drie belangenclubs willen dat het fonds ook gebruikt wordt voor energiebesparing in de nieuwbouw. Het gaat om zachte duurzaamheidsleningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) waarvoor een rente van 2,6 procent zou gelden over een bedrag van dertigduizend tot zestigduizend euro per woning. Ontwikkelaars van nieuwbouwwoningen willen financieel bijdragen aan dergelijke, lagere leningen.

Doorstartersleningen

Een belangrijk onderdeel van het Woonakkoord is het verhogen van het budget voor startersleningen van twintig naar vijftig miljoen euro. Dat budget kan nog effectiever gebruikt worden als ook doorstarters in aanmerking komen. Dat zijn mensen die van een bestaande koopwoning naar een nieuwbouwwoning willen doorschuiven. Volgens Bouwend Nederland, NVB en NEPROM bevordert dat de doorstroming op de woningmarkt en zou het Rijk zelfs geld kunnen opleveren. Een reguliere starterslening levert de overheid namelijk geen extra belastingopbrengst op. Maar een doorstarterslening die leidt tot de aankoop van een nieuwbouwwoning wel.

BTW-verlaging ook voor nieuwbouw

Per 1 maart verlaagt het kabinet de BTW op het arbeidsdeel van renovatie en verbouwingen voor de duur van één jaar. Die maatregel kan veel meer effect hebben als ook de nieuwbouw daarvoor in aanmerking komt, schrijven de drie partijen. Zij pleiten ervoor dat de BTW ook over de grond verlaagd wordt, zoals in een aantal Europese landen gebeurt. Of zij zou de arbeid bij het energiezuinig maken van nieuwbouwwoningen onder dat lagere BTW-tarief kunnen scharen.

Stimulans energiezuinige nieuwbouw noodzaak

De bouw- en ontwikkelsector wil ondanks de krimpende markt toch het niveau van energiezuinigheid en duurzaamheid van nieuwe woningen handhaven en waar mogelijk verbeteren. Knelpunten daarbij zijn de beperkte toegang tot financiering en de hoge kosten daarvan voor de woningkoper, en de kosten van duurzaamheids- en energiebesparings¬maatregelen die niet of slechts zeer gedeeltelijk bij de consument in rekening kunnen worden gebracht.

Bron: Lente Akkoord