VENW voorstander van schaliegaswinning

VENW voorstander van schaliegaswinning

VENW, de belangenclub van de zakelijke energie – en watergebruiker, is een zelfverklaard voorstander van schaliegaswinning in Nederland. Voorman Hans Grünfeld vindt dat Nederland ‘open moet staan voor de mogelijkheden voor de winning van schaliegas en dat het potentieel onderzocht moet worden’. Voornaamste argument is dat de ‘conventionele gasvoorraden eindig zijn en de omstandigheden zullen veranderen als gevolg van beschikbaarheid, geopolitiek en klimaat’. Anderzijds heeft ‘geen hooggespannen verwachtingen van schaliegaswinning in Nederland’. Daarmee schaart Grünfeld zich achter het standpunt van minister Kamp, die in een interview met de Volkskrant de verwachtingen rondom schaliegas leek te temperen.

‘Geen prijszetter’

Grünfeld vervolgt: “De bewezen Nederlandse voorraden zijn niet van de orde van de conventionele aardgasreserves en de productiekosten zullen hoger zijn. Daar komt nog bij dat wanneer schaliegas in Nederland gewonnen gaat worden ik niet verwacht dat dit de prijszetter gaat worden. Dat heeft te maken met de structuur van de West-Europese en Nederlandse gasmarkt en de structuur van het Nederlandse Gasgebouw. Laat onverlet dat de mogelijkheden voor de winning van schaliegas open moeten staan en onderzocht moeten worden, want de conventionele gasvoorraden zijn eindig en de omstandigheden zullen veranderen als gevolg van beschikbaarheid, geopolitiek en klimaat.”

‘Geen nuance’

VENW, op het gebied van energie belangenbehartiger van bedrijven zoals AkzoNobel, DSM en de NS, vindt verder dat de discussie rondom schaliegas ‘meer nuance’ behoeft. Hans Grünfeld, algemeen directeur van VEMW zegt: “Waar ik buitengewoon bezorgd over ben is het gebrek aan nuance waarmee de discussie over schaliegas wordt gevoerd. Zoals Minister Kamp (EZ) in de Volkskrant aangaf is ook schaliegas aardgas; het zit alleen opgesloten in een ander gesteente (leisteen i.p.v. zandsteen). Het verschil zit hem in de winningstechnologie, de voorwaarden die daaraan gesteld moeten worden om veilig en verantwoord te exploreren en exploiteren en de productiekosten. Een van de voorwaarden voor de winning van aardgas uit welk gesteente dan ook op grote diepte (3.000 meter), is de bescherming van grondwater op dieptes van 50-300 meter dat wordt toegepast als bronwater, drinkwater en industriewater. Het is volkomen terecht dat bedrijven die actief zijn in de drinkwatersector en de voedingsmiddelenindustrie (brouwers en bottelaars) voorwaarden stellen ter bescherming van hun bronnen”.

Vitens

Vorige week werd bekend dat drinkwaterbedrijf Vitens, die 5,7 miljoen huishoudens van schoon drinkwater bedient, mordicus tegen het winnen van schaliegas. Al in september 2011 uitte Vitens haar bezorgdheid. Destijds was het standpunt: “Drinkwaterbedrijf Vitens maakt zich vooral zorgen over de gevolgen van de boringen voor de kwaliteit van het grondwater waaruit het drinkwater wordt bereid. Het gaat hierbij onder meer om het risico dat de boringen beschermende lagen boven en onder het grondwater, worden doorbroken. Ook baren de chemicaliën die onder hoge druk worden gebruikt in het proces om het gas vrij te maken zorgen”.

Bron: VENW