“Doelstelling 16 procent blijft overeind” (update)

“Doelstelling 16 procent blijft overeind” (update)

De doelstelling om in 2020 16 procent duurzame energie op te wekken blijft overeind. Dit meldt de Sociaal-Economische Raad op haar website. Eerder werd bericht dat de energiebranche, overheid en milieuorganisaties in gesprek zouden zijn om de doelstelling terug te brengen naar 14 procent. Dit meldde Algemeen Dagblad op basis van anonieme bronnen. Volgens de SER is dit bericht onjuist.

Reactie SER (update 24 april)

De SER reageert op het ‘onjuiste’ bericht van het Algemeen Dagblad als volgt: ‘Het bericht in het Algemeen Dagblad van 23 april met als titel Opnieuw staat een kabinetsambitie op de tocht bevat onjuiste informatie. Het AD stelt ten onrechte dat sprake zou zijn van een conceptakkoord over verduurzaming van de energievoorziening waarin de kabinetsdoelstelling van 16% hernieuwbare energie in 2020 zou worden losgelaten. Bij de besprekingen die de SER faciliteert, staan de kabinetsdoelstellingen, waaronder de 16%-doelstellingen, overeind. Ook is van een conceptakkoord nog geen sprake. Het gesprek over de volle breedte van onderwerpen en maatregelen is nog in volle gang aan ieder van de vier tafels. De komende maanden moeten de discussies tot een afronding komen, zodat het Energieakkoord voor duurzame groei in juni gereed is’.

Regeerakkoord

In het Regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ is op verzoek van de PvdA de doelstelling voor duurzame energie in 2020 van 14 procent naar 16 procent opgehoogd. Dit doel lijkt nu bijgesteld te worden. Hiermee wordt volgens betrokkenen ‘voorkomen dat er grootschalig biomassa in kolencentrales bijgestookt moet worden’.

Kolenbelasting verhoogd

In het akkoord wordt de kolenbelasting voor centrales met te veel CO2-uitstoot fors verhoogd. Voor nieuwere centrales, zoals de Essent/RWE centrale in Eemshaven, gaat een lagere belasting gelden. Daarnaast zal in het akkoord ambitieuze doelen gesteld worden met windenergie op zee. Het officiële standpunt van de Rijksoverheid om in 2020 in totaal 6000 MW aan nieuwe windcapaciteit te hebben gerealiseerd. Eind maart heeft het Rijk daarvoor 11 gebieden aangewezen.

Tegen biomassa

Volgens de ingewijden van het AD kan de PvdA en milieuorganisaties leven met de bijgestelde doelstelling. Volgens een anonieme bron zijn Greenpeace en Milieudefensie fel gekant tegen bijstook van biomassa. Bijstook zou nog steeds voor te veel CO2-uitstoot zorgen. Kamerlid Jan Vos van het PvdA is op Twitter glashelder en weerspreekt het bericht.

Deze week (woensdag) praat minister Kamp van Economische Zaken met de Tweede Kamer over de duurzame energie doelstellingen.

Reacties op Twitter

Hoe wordt er op Twitter op het nieuws gereageerd?

Bron: AD