Nominatie gemeentes Solar City 2013

Nominatie gemeentes Solar City 2013

Van 5 t/m 16 mei 2013 vinden de jaarlijkse Solar Days 2013 plaats. Dit evenement is een promotiecampagne voor de toepassing en het gebruik van zonne-energie. Tijdens de Solar Days worden er workshops, bijeenkomsten, open huizen en rondleidingen op het gebied van zonne-energie georganiseerd. Bovendien is er een verkiezing voor de titel ‘Solar City 2013’, bestemd voor de gemeente die het beste zonne-energie toepast en het gebruik ervan stimuleert.

SolarCity Award 2013

Genomineerde gemeentes voor de Solar City 2013 zijn Leeuwarden, Wageningen en Goeree-Overflakkee. De SolarCity Award 2012 was gewonnen door Rotterdam, in 2011 door Den Haag. De jury van de Solar City bestaat dit jaar uit vertegenwoordigers van Agentschap NL, Vereniging Eigen Huis, UNETO-VNI en Holland Solar. De nominatie van de gemeentes is gedaan op basis van 7 criteria: de mate en wijze van toepassingen, eigen toepassing, marktontwikkeling, inpassing in de stad of gemeente, laagdrempeligheid en stimulering.

Reden nominatie

De redenen voor nominatie van deze 3 gemeentes zijn uiteenlopend. Zo is de gemeente Wageningen genomineerd omdat de burger er een grote rol krijgt en speelt bij het gebruik van zonne-energie en initiatieven hiervoor. De gemeente Goeree-Overflakkee produceert de meest duurzame elektriciteit. Bovendien zetten zij zich in voor doelgroepen waarbij zonne-energie minder makkelijk in te zetten is. De gemeente Leeuwarden is genomineerd vanwege hun doelstelling om in 2015 8 MW zonne-energievermogen te realiseren en ze hier hard naartoe op weg zijn. Bovendien richt Leeuwarden zich op kleinverbruikers en geven zij een mooi voorbeeld doordat alle eigen gebouwen zijn voorzien van zonnepanelen.

Nationaal Zonne-energiedebat

Tijdens het Nationale Zonne-energiedebat op 13 mei 2013 bij de Universiteit Utrecht zal de Solar City van 2013 bekend worden gemaakt. Tijdens het debat zullen diverse thema’s aan bod komen als ‘Saldering; de stand van zaken’ en ‘Meerjarenbeleid voor zonne-energie’.

Bron bericht en afbeelding: Solar Days