2 miljoen kilo extra CO2-reductie in Amsterdam

2 miljoen kilo extra CO2-reductie in Amsterdam

Door de inzet van stadsverwarming heeft de gemeente Amsterdam in 2012 2 miljoen kilo extra CO2-reductie gerealiseerd in noordwest Amsterdam. De totale CO2-reductie voor dit gebied resulteert daardoor op jaarbasis in 20 miljoen kilo. Dit blijkt uit de jaarcijfers van Westpoort Warmte, de joint venture van Nuon, de gemeente Amsterdam en het Afval Energie Bedrijf. Westpoort Warmte levert restwarmte aan Amsterdam Westpoort, Noord en Nieuw-West.

Verduurzaming bouw

In 2012 is meer CO2-resultaat geboekt bij bestaande bouw bij het leveren van stadswarmte dan in voorgaande jaren door renovatie van grotere complexen. Voorheen werd er met name resultaat geboekt bij nieuwbouw door stadswarmte. Bij woningen met stadsverwarming gebruikt men warm water voor het verwarmen van de woning i.p.v. met een eigen HR-ketel. Van de benodigde energie wordt door middel van stadsverwarming 65 procent opgewekt zonder CO2-uitstoot.

Stadsverwarming Amsterdam

In 2012 werden meer woningen en bedrijven aangesloten op stadsverwarming van Westpoort Warmte, ruim 2.800 in tegenstelling tot 2.000 in 2011. In totaal waren dit over 2012 15.250 woningen en de verwachting is dat dit er 34.000 zijn in 2020.  Er wordt bovendien gewerkt aan een ringleiding van stadswarmte om Amsterdam zodat het net van Westpoort Warmte in noordwest Amsterdam aangesloten kan worden met het net van Nuon in het zuiden en oosten van de stad.

Zonne-energie Amsterdam

Naast de stadsverwarming heeft de gemeente Amsterdam ook ambitieuze doelstellingen op het gebied van zonne-energie. Er is ruim 11 km2 Amsterdams dak geschikt voor zonnepanelen. De gemeente heeft de ambities om in 2020 voldoende zonne-energie op te wekken voor 45.000 huishoudens (160 MW). De doelstelling voor 2040 is het opwekken van 1000 MW om 270.000 Amsterdamse huishoudens te voorzien van zonne-energie.

Bron: Nuon en Gemeente Amsterdam