“Helft gemeenten haalt klimaatdoelstelling niet”

“Helft gemeenten haalt klimaatdoelstelling niet”

Ruim de helft van de gemeenten met een klimaatbeleid verwacht hun klimaatdoelstellingen niet op tijd te halen. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoeksrapport van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Haalbaarheid klimaatdoelstellingen

Uit het onderzoeksrapport ‘Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving’ van VNG en HashkoningDHV blijkt dat bij vijfenvijftig procent van de onderzochte gemeenten de klimaatdoelstellingen te hoog gegrepen zijn. Voor het onderzoek werden driehonderdzeventig bestuurders en ambtenaren van tweehonderdvijftien gemeenten (meer dan de helft van alle Nederlandse gemeenten) gevraagd naar de voortgang van de klimaatdoelstellingen van hun gemeente. Niet zelden is het gebrek aan geld voor investeringen de reden voor het achterlopen op de planning. Bovendien zijn de gemeenten voor het halen van klimaatdoelstellingen afhankelijk van derden.

Samenwerking

Toen in 2006 de eerste klimaatsbeleidsplannen van de gemeenten werden opgesteld, heerste er optimisme, zo schetst het rapport. De berekende energiebesparingen leken veelbelovend en haalbaar. In 2013 hebben vier op de vijf gemeenten een klimaatbeleid. ‘Maar inmiddels is duidelijk dat de uiteindelijke uitvoering en plankosten ervan liggen bij de gebiedsontwikkelaar, de woningcorporatie, de burger of ondernemer.’ Gemeenten zijn zich daar ‘steeds meer bewust’ van.

Stimuleren burgerparticipatie

Vijf procent van de gemeenten probeert door middel van extra investeringen hun klimaatdoelstellingen alsnog te halen. Een derde zwakt de doelstellingen af of neemt er langer de tijd voor. Het overgrote deel van de gemeenten met klimaatbeleid, bijna tweederde, gaat burgers en ondernemers extra stimuleren.

Het onderzoeksrapport geeft een top vijf stimuleringsmaatregelen voor burgerparticipatie:

  • Het bieden van informatie en voorlichting
  • Het verstrekken van een duurzaamheidslening
  • Het collectief inkopen van zonnepanelen
  • Het verstrekken van subsidies bij energiezuinige woningbouw
  • Het oprichten van lokaal platform rond thema energie

Inspiratiebron

De Barometer Fysieke Leefomgeving is bedoeld als inspiratiebron bij het werken aan een prettige en duurzame leefomgeving, schrijven de initiatiefnemers. Gemeenten kunnen zich ermee spiegelen aan ‘het landelijk beeld’ en er ideeën en verbeterpunten uit opdoen. De barometer bestrijkt naast ‘duurzaamheid’ nog zes beleidsvelden, waaronder ‘bouwen en wonen’, ‘milieu en fysieke veiligheid’ en ‘water’. De bedoeling is om het onderzoek jaarlijks te gaan herhalen.

Bron: Binnenlands Bestuur / Royal HaskoningDHV