Utrecht: 100.000 euro subsidie voor nieuwe groengasinstallatie

Utrecht: 100.000 euro subsidie voor nieuwe groengasinstallatie

De Provincie Utrecht subsidieert de plaatsing van een aard – en groengasafleverinstallatie bij tankstations. Elke ondernemer maakt kans op een maximale subsidie van 100.000 euro. Deze subsidie betreft een renteloze lening.

Subsidie voor groengasinstallatie

De provincie wil met deze regeling, die in 2011 is ingegaan, groen – en aardgas als brandstof stimuleren. Ze stelt de volgende voorwaarden aan de subsidie:

  • Het tankstation staat in de provincie Utrecht.
  • De aardgas-afleverinstallatie is er voor openbare verkoop en aflevering van groengas/aardgas aan personenwagens en vrachtwagens
  • De aardgas-afleverinstallatie moet voorzien zijn van een NGV1 koppeling. Het aflevertoestel dient eenvoudig bereikbaar en bedienbaar te zijn voor zowel voertuigen met een vulopening aan de linker- als aan de rechterzijde.
  • De installatie moet voldoen aan een tankpatroon van ongeveer 50 voertuigen per dag.
  • Hierbij wordt uitgegaan van een tankbeurt van 20 normaal kuub aardgas per personenvoertuig, waarbij de vultijd de 3 minuten niet overschrijdt.
  • De aardgas-afleverinstallatie is in staat om minimaal een vrachtwagen per dag binnen tien minuten te kunnen afvullen. Hierbij wordt uitgegaan van een tankbeurt van circa 120 normaal kuub meter aardgas per vrachtwagen.
  • De afleverinstallatie accepteert alle reguliere betaalwijzen.
  • De provincie verleent subsidie aan de subsidieontvanger onder de opschortende voorwaarde dat de subsidieontvanger met de provincie een uitvoeringsovereenkomst sluit, waarin een terugbetalingsregeling van de ontvangen subsidie is opgenomen
  • De aanvrager moet de afgelopen 3 jaar ook minder dan 200.000 euro aan subsidie hebben ontvangen.

LPG?

Op dit moment zijn er 85 groengas-/aardgasvulpunten in Utrecht. Met groengas kun je grofweg 1000 kilometer rijden voor tussen 50 en 60 euro. Groengas is geen LPG (autogas). LPG is een bijproduct van de raffinage van fossiele brandstoffen. Aardgas is al een stuk schoner dan LPG. Met Groengas is de CO2-uitstoot nog minder.

Utrecht heeft een speciale website gelanceerd over groen gas: Groengasgeven.nl.

Handleiding subsidieaanvragen Aardgas-afleverinstallatie

Lees hieronder de handleiding die bij deze regeling hoort.

Bron: Provincie Utrecht