SER-voorzitter Draijer: “Nederland moet sneller dan Duitsland in snelste energietransitiejaren”

SER-voorzitter Draijer: “Nederland moet sneller dan Duitsland in snelste energietransitiejaren”

Nederland moet sneller haar energiehuishouding gaan transformeren dan ‘Duitsland in haar snelste jaren’. Dit zei SER-voorzitter Wiebe Draijer tijdens de Green Buildings Holland 2013, een event over de toekomst van de gebouwde omgeving. Ook zei Draijer dat Nederland eerst haar eigen verduurzaming op orde moet krijgen, voordat Nederland hiervan de vruchten kan plukken als succesvol exportproduct. Duitsland heeft in groot tempo een groot deel van haar energieproductie verduurzaamd, voortgekomen uit het besluit om – na het Fukushima-drama- om voor 2020 al haar kerncentrales te ontmantelen.

Energieakkoord

Draijer zei onder meer het volgende: “De waarde van het akkoord is dat er sprake is van een echte transformatie van heel Nederland. Als je hebt over duurzame energieopwekking, industrie, gebruikers, consumptie en export. Gaandeweg kregen de partijen de overtuiging dat het doel, namelijk een transformatie, sterker werd en gelijk gericht vanuit alle partijen. In het akkoord staan een serie van specifieke en concrete maatregelen, waarvoor partijen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Het gaat verder dan het Akkoord van Wassenaar. De resultaten van het akkoord worden vastgelegd, er zijn concrete afspraken gemaakt en concrete toezeggingen. Partijen moeten elkaar gaan aanspreken op de doelen. Ook komt er een toetsingscommissie, waarmee de partijen zich vastleggen voor het einddoel. Energiebesparing is een cruciale pijler in het akkoord. Het akkoord moet de concurrentie – en exportkracht van Nederland versterken en nieuwe banen scheppen”.

Wiebe Draijer (SER): “Nederland gaat met het bereiken van de Energieakkoord-doelen sneller dan Duitsland in haar snelste transitiejaren”

Concrete resultaten Energieakkoord

Volgens Draijer moet Nederland met de uitvoering van het akkoord o.a. de volgende resultaten bereiken:

  • Energiebesparing van 60 petajoule. Volgens Draijer kan dit cumuleren tot 90 tot 100 petajoule.
  • 15.000 nieuwe banen in de bouw – en installatiesector.
  • Grootte cleantechsector moet verviervoudigd worden. Nederland staat wereldwijd op plaats 23 en moet op termijn stijgen naar plaats 5 t/m 7.

Draijer herinnerde de toehoorders eraan dat ‘Nederland om deze doelen te bereiken sneller gaat dan Duitsland in haar snelste transitiejaren’. Om maar aan te geven ‘hoe ambitieus dit akkoord is’.

Tafelvoorzitters

Draijer gaf ook inzicht wie de vier voorzitters waren van de tafels tijdens de onderhandelingen. De vier deelthema’s:

  • Gebouwde omgeving: Lodewijk de Waal (PvdA, oud-voorzitter FNV)
  • Industrie: Ab van der Touw (CEO Siemens Nederland, lid dagelijks bestuur VNO / NCW)
  • Energiesector: Michel Boersma (oud-topman Essent, voorzitter ‘Topteam Energie’ en diverse commissariaten zoals Prorail en Telegraaf Media Groep/ Manon Janssen, managing director Ecofys, onderdeel van de Eneco Groep
  • Transport: Paul de Krom (VVD, oud-staatssecretaris Sociale Zaken en nieuwe voorzitter Raad van Toezicht ECN)

“Orde op zaken”

De woorden van Draijer klinken inspirerend. ‘Nederland die haar transformatieproces als exportproduct gaat vermarkten’. De realiteit is ontnuchterend en Draijer meldde dan ook dat ‘Nederland eerst zelf orde op zaken moet stellen voordat het succes vermarkt kan worden’. In 2012 werd in Nederland 4,4 procent duurzame energie opgewekt, voornamelijk uit biomassacentrales. De ‘cementen’ doelstelling uit het Regeerakkoord om in 2020 16 procent duurzame energie op te wekken, bleek anderhalf jaar later weer slappe was. Conform het Energieakkoord moet nu 14 procent duurzame energie worden opgewekt. Iedere lidstaat is eraan gehouden om in 2020 20 procent duurzame energie en 20 procent CO2 en energie te besparen ten opzichte van 1990.

30 procent duurzaam in 2030?

Ondertussen zijn er in Europa ook partijen die nog sneller wilden. Zestig Europese bedrijven en non-profitinstellingen hebben een brief gestuurd aan Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement, en alle ministers van Energie van de Europese lidstaten, om al na te gaan denken over nieuwe, bindende klimaatdoelstellingen voor 2030. Zo willen deze partijen dat er in 2030 maar liefst 30 procent duurzame energie wordt opgewekt.
Ondertekenaars van de brief zijn de European Renewable Energy Council (EREC), de REA en 60 andere partijen. Ze voeren de druk op Europa op vanwege o.a. ‘de milieunoodzaak en de lange investeringscycli van (duurzame) energieprojecten’.

Download brief

Download hieronder de brief die de Europese (duurzame) industrie heeft gestuurd.

  Open Letter Industry Call for Binding 2030 RES Target September 2013


Bron: Altenergymag