Boxtel fel gekant tègen schaliegasboringen

Boxtel fel gekant tègen schaliegasboringen

89 procent van de inwoners van Boxtel (Noord-Brabant) is tègen schaliegasboringen. Meer dan de helft komt in actie zodra er echt geboord gaat worden. Dit blijkt uit bewonersonderzoek van Omroep Brabant.

Boxtel fel tègen schaliegasboringen

Schaliegasboringen zijn olie op het vuur voor de inwoners van Boxtel (ruim 30.440 inwoners). 89 procent van de bewoners is tegen elke (proef) boring. 42 procent van de ondervraagden vindt het slecht voor het milieu en 35 procent is bang dat er aardbevingen door ontstaan zoals bij aardgasboringen in Groningen het geval was.

Uitstel proefboringen

Vorige week werd bekend dat minister Kamp van Economische Zaken de proefboringen naar schaliegas uitstelt. Het duurt 1 jaar tot anderhalf jaar voordat er proef geboord kan worden. Meer en nauwkeuriger onderzoek is nodig om preciezer vast te kunnen stellen welke locaties het meeste winbare schaliegas in de bodem hebben.

“Meer dan de helft van de bevolking in Boxtel (30.400 inwoners) komt in actie zodra er echt geboord gaat worden”

Verklaring Cuadrilla

Cuadrilla vindt het besluit van Kamp ‘jammer’. In een verklaring zegt het Britse concern: ‘Cuadrilla verwacht dat de structuurvisie/plan-MER die de minister wil laten uitvoeren, ook in haar concessiegebieden in Brabant en Noordoostpolder locaties zal opleveren die geschikt zijn voor proefboringen, maar ook waar de eventuele winning van schaliegas het meest kansrijk is en de gevolgen voor natuur, mens en milieu het beste kunnen worden geborgd. Cuadrilla gaat ervan uit dat haar beoogde proefboorlocaties in Boxtel, Haaren en Noordoostpolder langs de lat van de structuurvisie/plan-MER zullen worden gelegd’.

Commissie voor de milieueffectrapportage

De Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) vindt de studie die Kamp heeft laten uitvoeren naar de effecten van schaliegas te beperkt. Volgens de MER komen zijn bovengrondse effecten onvoldoende onderzocht. In de onderstaande studie (zie download) trekt de Commissie de volgende conclusies:

  • wet- en regelgeving niet voldoende op orde zijn om risico’s te ondervangen. Zo heeft het ‘fraccen’ geen duidelijke plaats in de regelgeving
  • schaliegaswinning dichtbij bestaande breuken in de ondergrond aardbevingen kan opwekken. Het is daarom essentieel om de nabijheid van breuken van te voren uit te sluiten
  • het risico op vervuiling van het grondwater beheersbaar is door het nemen van de juiste technische maatregelen en een goede omgang met afvalwater
  • risico’s in de praktijk veelal door menselijk falen ontstaan
  • Staatstoezicht op de Mijnen een essentiële rol speelt als toezichthouder. Voldoende capaciteit is daarvoor een vereiste.

Schaliegaskaart

TNO heeft alle schaliegasvelden in Nederland onderzocht en op een kaart van Nederland geplot. Blauw staat voor schaliegas.

schaliegaskaart

Download MER-advies

Download hieronder het complete advies van de MER.

Bronnen: Omroep Brabant / Cuadrilla / MER-Commissie