Tips voor gemeenten over elektrische stadsdistributie

Tips voor gemeenten over elektrische stadsdistributie

AgentschapNL heeft de gids ‘Stedelijke distributie met elektrisch vervoer’ uitgebracht. Het is een handvat voor gemeenten om concreet aan de slag te gaan met elektrisch vervoer in de stad.

Tips over elektrische stadsdistributie

Welke rollen kan de gemeente vervullen om elektrisch vervoer te bevorderen? Welke beleidskeuzen en maatregelen passen bij deze rollen? De gids geeft hier antwoord op. Ook staan er ‘best practices’ in wat gemeenten en ondernemers al op dit terrein doen. De gids is een aanvulling op de ‘Startgids elektrisch rijden voor gemeenten’ (PDF) van Agentschap NL.
Joost Helms, klimaatambassadeur Duurzame Mobiliteit en wethouder in Eindhoven: “De gids biedt veel handige tips en een overzicht van de huidige stand van zaken van het e-distributie. Er is voldoende inspiratie om er verder mee aan de slag te gaan.”

Transport en Logistiek Nederland

Ook Transport en Logistiek Nederland vindt de gids een goed initiatief. “Hij sluit goed aan op de activiteiten die wij ondernemen vanuit onze sector voor zero- en low-emissiegoederenvervoer”, zegt Anne-Marie Nelck, secretaris Beleid en Deelmarkten. “Denk aan concrete initiatieven bij vervoerders, maar ook aan de verdere uitwerking van de afspraken in het SER-energieakkoord.”

Download gids

Download hier de gids ‘Stedelijke distributie met elektrisch vervoer’.

Bron nieuwsbericht/foto: AgentschapNL