8 tips voor gemeenten bij afsluiten ESCo-contract

8 tips voor gemeenten bij afsluiten ESCo-contract

Energievastgoed.nl heeft een speciale actie: lezers krijgen een 15 procent vroegboekkorting op de workshop ‘Esco en Energieprestatiecontracten’, die 21 november 2013 plaatsvindt. Klik hier voor de kortingactie. Ook professionals uit de (semi) overheid kunnen zich daarvoor aanmelden. In dit artikel alvast 8 tips van de gemeente Rotterdam waar andere gemeenten hun voordeel mee kunnen doen, een nieuwe manier om energiebesparing te financieren.

Verduurzaming zwembaden

In april 2011 heeft de gemeente Rotterdam een contract gesloten om het beheer en onderhoud van negen gemeentelijke zwembaden voor tien jaar uit te besteden aan hoofdaannemer Strukton en Hellebrekers Technieken. Het contract geldt als het eerste ESCo-contract van Nederland. Met de verduurzaming van de zwembaden wil Rotterdam de volgende resultaten bereiken:

 • Vermindering CO2-uitstoot
 • Energiebesparing van 34 procent omgerekend 4,7 miljoen euro (over tien jaar)
 • Besparing op de onderhoudsbegroting: 1,1 miljoen euro
 • Ontzorging van de gemeentelijke organisatie. Strukton is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer en het bijbehorende klachtenonderhoud
 • Vernieuwing van ‘zwakke’ componenten van de installaties
 • Comfortverhoging door onder meer een verbeterd binnenklimaat

Naar eigen zeggen heeft de gemeente door de combinatie van energiebesparing en onderhoudswerk in het contract, minder onderhoudskosten op de lange termijn.

Tips voor een energieprestatiecontract

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Rotterdam inmiddels aangewezen als voorbeeldgemeente op het gebied van ESCo’s. Haar ervaringen dienen als voorbeeld voor de overige gemeenten. De gemeente geeft een aantal tips:

 1. Breng het besparingspotentieel per gebouw op het gebied van energie en onderhoud in beeld.
 2. Weet zeker welk vastgoed je in de ESCo-formule stopt en weet zeker dat deze minstens zeven tot tien jaar in bezet blijft.
 3. Verzamel en borg alle beschikbare gegevens van de gebouwen (energierekeningen, bouwtekeningen, installatie – en componentengegevens)
 4. Bepaal welke installatiecomponenten er in het contract worden meegenomen
 5. Bepaal het conditieniveau
 6. Betrek de gebruiker (in dit geval de bedrijfsleider van het zwembad) bij de aanbesteding, zodat je alle eisen goed formuleert
 7. Zet een periodiek overleg op tussen de bedrijfsleider, gemeentelijke coördinator en de aannemer op om klachten, wensen en de voortgang te bespreken
 8. Streef ernaar om samen de oplossingen nog verder te optimalieren. De ‘carrot’ is in dit geval dat gemeente en aannemer de ‘plus’ bovenop de gegarandeerde energiebesparing van 35 procent mogen verdelen.

Aanvullende tips zijn te vinden bij AgentschapNL.

Download

De gemeente Rotterdam heeft haar Model Onderhoud- en EnergieprestatieContract (OEPC) beschikbaar gemaakt, opgesteld voor de ESCo voor de zwembaden.

Bronnen: AgentschapNL / Platform Duurzame Huisvesting