UPDATE: Onbeperkt salderen per 1 januari 2014

UPDATE: Onbeperkt salderen per 1 januari 2014

Archief 2013: Onbeperkt salderen achter de meter gaat hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2014 in. Dit bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken aan Energieoverheid. De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel op 10 december.

Lees het dossier ‘Salderen

Onbeperkt salderen

In het voorstel wordt de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtenet op een aantal punten gewijzigd. Aanleiding is het Energierapport 2011, waar een aantal knelpunten in worden genoemd.
De huidige regel is dat salderen, het wegstrepen van het eigen elektriciteitsverbruik met de eigen energieopwekking, beperkt wordt tot 5000 kWh per kleinverbruikersaansluiting (3×80 Ampère). Per 1 januari 2014 wordt deze verruimd naar ‘onbeperkt salderen’. Energiebedrijven hebben de vrijheid van de regel af te wijken en boden al eerder onbeperkt salderen aan. Zo is het bij Greenchoice al vanaf mei 2011 mogelijk.

Grote zonnestroominstallatie

Voor wie heeft het impact? De vuistregel is dat een zonnestroom-installatie van 4000 wattpiek (16 zonnepanelen van 250 Wp) ongeveer 3500 kWh opwekken per jaar. Omgerekend moet een kleinverbruiker minstens 5700 Wp (22 tot 23 zonnepanelen) op zijn dak hebben liggen om tot een productie van minstens 5000 kWh te komen. Uiteraard zijn deze berekeningen afhankelijk van de lokale omstandigheden.

Waarom discussie over salderen? Lees: ‘Salderingsregeling: de achilleshiel van zon-PV

VvE’s

En Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) dan? Voor gestapelde bouw geldt dat ze een hogere aansluitwaarde hebben dan 3 x 80 Ampère. Ze vallen daarmee niet onder de categorie kleinverbruikers, en kunnen geen gebruik maken van de salderingsregeling. Wel kunnen zij gebruik gaan maken van het verlaagde energiebelastingtarief voor lokale duurzame energie. Deelnemers moeten dan wel in dezelfde ‘postcoderoos’ wonen. Het lagere belastingtarief gaat ook per 1 januari 2014 in.

Rectificatie

Energieoverheid heeft in eerdere berichtgeving (o.a. bericht 18 april 2013) gemeld dat onbeperkt salderen per 1 juli 2013 zou ingaan. De bron hiervoor was een interview met het ministerie van Economische Zaken. Aan de woordvoering is destijds de volgende vraag gesteld. De weblink naar onze eerdere berichtgeving in januari 2013 is daarbij ook gecommuniceerd.

In de markt gaat het gerucht dat er per 1 juli 2013 onbeperkt gesaldeerd mag worden? Dit is gebaseerd op het wetsvoorstel van eind december 2012. Hoe moeten we dit wetsvoorstel interpreteren? 
“Ja, dit klopt. In de Wet belastingen op milieugrondslag waar de energiebelasting deel van uitmaakt, was onbeperkt salderen voor kleinverbruikers al mogelijk voor zover de productie van zelfopgewekte elektriciteit het verbruik van elektriciteit niet overstijgt. In het wetsvoorstel dat onder andere ziet op wetswijzigingen in de Elektriciteitswet is het voorstel om deze salderingsgrens voor duurzame elektriciteit nu ook te laten vervallen”.

Uit dit antwoord is onjuist geïnterpreteerd dat de wetswijziging per 1 juli 2013 ingaat. Alle berichtgeving op Energieoverheid wordt geupdate met de correcte ingangsdatum.

Met dank aan de oplettende lezer Joost de Valk, oprichter van Pluk de Zon.

Lees het dossier ‘Salderen