Toenemende invloed lokale opwekking én zonnestroom

Toenemende invloed lokale opwekking én zonnestroom

Lokale duurzame energie-initiatieven geven lokale overheden, energiebedrijven en netbeheerders het besef dat hun rol moet veranderen. Dat is de belangrijkste uitkomst van het landelijk ‘Evenement HIER opgewekt’ dat op vrijdag 15 november in Amersfoort plaatsvond. Nederland telt inmiddels bijna 500 lokale duurzame energie-initiatieven. Gemiddeld komt er iedere week een initiatief bij.

Toenemende invloed

Het Centraal Bureau van Statistiek onderstreepte deze week met cijfers het groeiende belang van lokale duurzame energie-initiatieven. Uit de cijfers blijkt dat in 2012 voor 220 megawatt aan panelen voor zonnestroom is bijgeplaatst. Dat is aanzienlijk meer dan de 60 megawatt in 2011. Dat komt overeen met ruim 0,2 procent van het totale elektriciteit. Het vermogen van de zonnestroominstallaties van 365 megawatt stond voor ongeveer 70 procent opgesteld bij huishoudens. De dienstensector en de landbouw waren allebei goed voor ruim 10 procent. Uit onderstaande grafiek blijkt de forse groei in 2012. Zie ook het nieuwsbericht: ‘AgentschapNL: 3,5 zoveel zonnepanelen in 2012’.
Zon2012gr1

De groei is voornamelijk toe te schrijven aan huishoudens, waarvan een deel gebruik heeft gemaakt van de subsidie op zonnepanelen. Zie hieronder een overzicht met opgesteld vermogen per sector. Naast huishoudens scoren ook ‘diensten’ en ‘landbouw’ bovengemiddeld. De bouwsector, industrie en ook energiebedrijven lopen achter op de rest.

zonnestroom

Bereikbaar maken

HIER opgewekt is een kennisplatform voor lokale duurzame energie initiatieven en iedereen die daar interesse in heeft. De ambitie van HIER opgewekt is om lokale duurzame energie voor iedereen bereikbaar te maken. “Wij zijn ervan overtuigd dat lokale duurzame energie-initiatieven een hele belangrijke rol kunnen gaan spelen in de energietransitie”, zegt Marieke Wagener, projectleider van HIER opgewekt. “Andere partijen zien dat ook en komen met manieren om te ondersteunen of samen te werken.”

Belastingkorting

Collectieven die gezamenlijk in een ‘postcoderoos’ energie opwekken krijgen per 1 januari 2014 een belastingkorting van 7,5 eurocent / kWh op hun energiebelasting. Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) vallen binnen het wetsvoorstel. Vanuit de Rijksoverheid is de korting als stimulans voor lokale energie-opwekking. Opinieleiders binnen de duurzame energiebranche hebben ook kritiek geuit op de nieuwe regel, o.a. vanwege de administratieve rompslomp. Lees bijvoorbeeld deze column van Jan-Willem Zwang van Green Spread.

Evenement HIER opgewekt

Op het Evenement HIER opgewekt kwamen zo’n 750 vertegenwoordigers bijeen van initiatieven, overheden, corporaties, provincies en serviceverleners. Het sterk groeiende aantal lokale duurzame energie-initiatieven is volgens de organisatoren één van de meest zichtbare aanwijzingen dat Nederlanders zelf de regie pakken.

Bron: CBS / HIER Klimaatbureau