Natuur & Milieu vraagt Kamp om consistent beleid zonnestroom

Natuur & Milieu vraagt Kamp om consistent beleid zonnestroom

Minister Kamp van Economische Zaken frustreert de ontwikkeling van lokale duurzame energieproductie door uit het niets nieuwe voorwaarden te stellen aan het salderen van zonnestroom. Dat stelt stichting Natuur & Milieu in een open brief aan de Eerste Kamer (zie hieronder). De Eerste Kamer behandelt op 10 december de wetswijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet.

Vrijstelling van energiebelasting

In de Wet belastingen op Milieugrondslag is in artikel 50 lid 2 een vrijstelling voor de energiebelasting opgenomen voor elektriciteit die door afnemers wordt opgewekt achter de meter. Vrijstelling is volgens de minister alleen van toepassing als de verbruiker zelf het risico draagt voor de hoeveelheid daadwerkelijk opgewekte elektriciteit. De minister meent dat dit niet het geval is als de vergoeding voor het gebruik van de zonnepanelen afhankelijk is van de hoeveelheid geproduceerde kWh elektriciteit.

Nieuwe voorwaarde

De minister introduceert hiermee volgens Natuur & Milieu een nieuwe voorwaarde voor het salderen van zonnestroom achter de meter. Als deze nieuwe voorwaarde ook in de praktijk gaat gelden, komen volgens de stichting veel zonnestroomprojecten in grote problemen. Deze projecten zijn van particulieren maar ook van scholen.

Onnodig bemoeilijken

Directeur Tjerk Wagenaar van Natuur & Milieu besluit in de brief aan de Kamer: “Wij doen daarom een dringend beroep op uw Kamer om de minister te verzoeken de hierboven genoemde aanscherping terug te nemen en de voorwaarden voor salderen niet aan te scherpen. Deze aanscherping zal de verdere ontwikkeling van lokaal geproduceerde zonnestroom onnodig bemoeilijken”.

Behoorlijke inperking

Eerder spraken ondernemers en de CDA-fractie hun verontrusting uit over de nieuwe belemmeringen voor lokaal geproduceerde zonnestroom. “Vanwege dit beleid ben ik straks genoodzaakt om rendabele duurzame energieprojecten in Nederland stop te zetten”, zei Jan Willem Zwang oprichter/directeur van adviesbureau Green Spread eerder in een interview met Energie Overheid. Oppositiepartij CDA vindt dat de huidige regering het speelveld voor lokale energieopwekking behoorlijk inperkt. Kamerlid Agnes Mulder wil dat minister Kamp van Economische Zaken over een aantal nieuwe regels duidelijkheid gaat geven.

‘Marktleider van inkoopacties’

Natuur en Milieu is  – net zoals vele andere stichtingen en bedrijven – er veel aan gelegen dat het huidige salderingsstelsel voor zonne-energieprojecten in stand wordt gehouden. Eind december 2012 verklaarde Natuur & Milieu nog marktleider te willen worden van alle inkoopacties. Lees het artikel op Energiebusiness.

Brief Natuur & Milieu

Lees hieronder de brief van Natuur & Milieu gericht aan de Eerste Kamer.

Bron: Natuur & Milieu