Honderden zonne-energieprojecten in gevaar

Honderden zonne-energieprojecten in gevaar

Het verdienmodel van honderden bestaande en toekomstige zonne-energieprojecten is in gevaar. Aanleiding is het standpunt van minister Kamp van Economische Zaken. Hij vindt dat alleen verbruikers met een eigen of gehuurde zonnestroominstallatie in aanmerking komen voor saldering. Dat is een streep door de rekening voor veel ‘ontzorgers’ die een dergelijke installatie voorfinancieren. Mocht Kamp zijn zin krijgen, dan leidt tot een potentiele investeringsstop van tientallen miljoenen euro’s. Het gecumuleerde zonne-energievermogen van deze projecten is bijna 50 MWp. De ophef doet geen goed aan de doelstelling van het Energieakkoord om meer duurzame energie in Nederland zelf op te wekken.

Interpretatie Kamp

Waar gaat het om? Volgens Kamp kunnen alleen eigenaren of huurders/leasers van een duurzame energie installatie in aanmerking voor de salderingsregeling. Saldering is interessant omdat dan de verbruiker voor zijn opwek ook 23 cent per kWh ontvangt. Zijn verbruik wordt dus weggestreept. Kamp verwijst in zijn interpretatie naar de frase ‘voor eigen rekening en risico’. Een verbruiker die aanspraak wil maken op de stimulans van het Rijk moet voor eigen rekening en risico duurzame elektriciteit opwekken.

Ontzorgmodel zonnestroom

Bij het zogenaamde ‘ontzorgmodel zonnestroom’ bezit de opdrachtgever de installatie vaak niet. Scholen, zorginstellingen, woningcorporaties, agrariërs – en MKB-bedrijven hoeven niet zelf een installatie aan te schaffen, maar betalen een vergoeding voor het aantal kWh dat zij verbruiken met de installatie. Dit is een ander model dan een huur – of leaseconstructie, waarbij een vast maandbedrag dient te worden afgedragen. Voor de ‘ontzorgers’ (en de afnemers) is de kWh-afrekening een interessant businesscase, waar ze niet van af willen stappen.

Projecten

Een groep ‘ontzorgers’ heeft Energieoverheid een overzicht van hun projecten opgestuurd. Het gaat om honderden zonnestroomprojecten met een gecumuleerd vermogen van bijna 50 MWp.

  • 118 projecten gereed zijn van totaal 4,8 megawattpiek (MWp)
  • 37 projecten in uitvoering zijn van totaal 2,2 MWp
  • 581 projecten in voorbereiding zijn  van totaal 42,2 MWp

Consortium

Het gaat om projecten van de onderstaande partijen, waarbij ook een aantal opdrachtgevers genoemd worden:

Kies Zon, Green Spread, Greenchoice, ODE, Stichting Natuur en Milieu, Rooftop Energy, LomboXnet, 1miljoenwattpiek, LENS-energie, Zonnig Haarlemmermeer, Sunivers, Zon op Schulpstet, Zon op Nederland, Stroom Oostwaarts, BLIJstroom, Energiek Leiden, WocoZon, Gemeente Amsterdam, Gemeente Almere en Gemeente Leeuwarden.

Motie

GroenLinks heeft dinsdag 10 december een motie ingediend tegen de interpretatie van minister Kamp. De oppositiepartij wil gebruikers van lokale elektriciteit vrijwaren van het betalen van energiebelasting en dat de voorwaarde ‘voor eigen rekening en risico’ van tafel gaat. De ingediende motie wordt in ieder geval gesteund door regeringspartij PvdA. De overige partijen moeten zich uitspreken over de motie.

Dinsdagochtend 17 december wordt er in de Eerste Kamer gestemd over de wetswijzigingen van de Elektriciteitswet en de ingediende motie van GroenLinks.

Brief ODE

ODE, de Organsatie voor Duurzame Energie, heeft – in een eerder stadium – onderstaande brief gestuurd naar minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Weekers van het ministerie van Financiën.