Duurzame Energie Koepel: “Nederland moet sneller dan Duitsland”

Duurzame Energie Koepel: “Nederland moet sneller dan Duitsland”

Nederland moet de positie van Duitsland overnemen als koploper in duurzame energieopwekking. Dit zei voorzitter Teun Bokhoven van de Duurzame Energie Koepel tijdens zijn nieuwjaarsspeech. Daarvoor zijn wel een aantal voorwaarden nodig.

Energietransitie

In 2023 moet er 12 procent meer duurzame energie opgewekt worden dan nu het geval is. Daarmee gaat Nederland de komende tien jaar een snellere energietransitie doormaken dan Duitsland in zijn snelste jaren, aldus Bokhoven. Bokhoven. “De SDE+ middelen zijn daarvoor ingecalculeerd en via het energieakkoord zijn de contouren van dat groeipad aangegeven. Toch is het nog geen gelopen race; sterker nog: er zijn nog noodzakelijke randvoorwaarden die moeten worden ingevuld om de groei te kunnen doorlopen.”

Energieakkoord

Om de bovenstaande energietransitie mogelijk te maken zijn hervorming nodig. Volgens Bokhoven is het sluiten van het SER Energieakkoord een eerste goede stap in de richting van een energietransitie. Bokhoven noemt een aantal voorwaarden op:

  • De overheid oog moeten (blijven) hebben voor een tendens in de samenleving die al langer gaande is: burgers en bedrijven willen zelf energie opwekken.
  • De wetgever moet meebewegen met technologische ontwikkelingen zoals slimme energienetten en energieopslagtechnieken. Zo moet in het landschap en in de bodem letterlijk en figuurlijk meer ruimte worden gecreëerd voor hernieuwbare energie, aldus Bokhoven.
  • De traditionele energiesector en netbeheerders zullen o.a. door internationale ontwikkelingen de komende tijd een omslag moeten maken in hun business modellen, producten en diensten.
  • Een fundamentele aanpassing van het huidige, ‘ouderwetse’ energiebelastingsysteem is nodig.

Bokhoven: “De staat is nu voor meer dan 7,5 procent van haar inkomsten afhankelijk van (fossiele) energie gerelateerde inkomsten, dat is niet houdbaar bij een duurzame opwekking. Voor de uitwerking van het energieakkoord de komende jaren zullen deze onderwerpen leidend zijn voor de duurzame energie sector, zodat over 10 jaar inderdaad de basis is gelegd voor een robuuste duurzame energie toekomst”.

Duurzame Energie Koepel

De Duurzame Energie Koepel is belangenbehartiger van een aantal duurzame energiebranches: Holland Solar, Stichting Platform Bio-Energie, Energie uit Water, Dutch Heat Pump Association, Nederlandse Wind Energie Associatie en BodemEnergieNL.

Bron: Duurzame Energie Koepel