Minder gaswinning in Groningen: de reacties op Twitter

Minder gaswinning in Groningen: de reacties op Twitter

In Groningen wordt de komende drie jaar minder gas gewonnen in het meest risicovolle winningsgebied, rondom Loppersum. Dit heeft minister Kamp van Economische Zaken bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Dit om de veiligheid te vergroten van de bewoners die boven het gasveld wonen. Deze hebben te maken gehad met verschillende aardbevingen.

Minder gaswinning: infographic

De productie uit het gebied rondom Loppersum wordt de komende drie jaar verminderd. Zo wordt de productie in 2014, 2015 en 2016 begrensd op respectievelijk 42,5, 42,5 en 40 miljard m3. In productie in 2013 bedroeg bijna 54 miljard kuub. Het ministerie volgt hiermee het advies van de Staatstoezicht op de Mijnen. Het ministerie heeft de onderstaande infographic gemaakt.

infographic-kabinetsbesluit-gaswinning-groningen17012014
Het nieuws heeft ook gevolgen voor de gasprijs. Deze is op de virtuele gasbeurzen TTF en ABP is gedaald, maar minder dan handelaren verwacht hadden.

Financiële compensatie

Daarnaast lanceert de Rijksoverheid een aantal financiële compensaties in het leven geroepen:

  • Een schadefonds van 850 miljoen euro om schade aan huizen, gebouwen en infrastructuur te herstellen en preventieve maatregelen te nemen.
  • Inspectie van 15.000 woningen door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om de meest kwetsbare huizen te versterken.
  • Ook komt er een fonds van vijftien miljoen euro om achterstallig onderhoud en opkoop van huizen te betalen.
  • Ook is er geld beschikbaar om dijken te versterken.
  • De NAM zelf heeft tien miljoen euro voor het bouwkundig versterken van nog te bouwen huizen en gebouwen.

Reacties op Twitter

Verschillende experts, opinieleiders en politici hebben de afgelopen dagen op het nieuws gereageerd. Een aantal commentatoren zien het vooral als een kans om de gebouwde omgeving te verduurzamen en minder afhankelijk van gas te maken.

Is gas nog nodig om onze huizen te verwarmen? Nee. We kunnen dus in versneld tempo huizen afkoppelen van het gasnetwerk. Juist in Groningen — Jan Rotmans (@janrotmans) 18 januari 2014

Als deze gelekte cijfers kloppen wordt Groningen in het ootje genomen. Dit is niet verminderen tov geplande boringen. http://t.co/IJ931qnXjq

— Sywert van Lienden (@Sywert) January 16, 2014

Lees ook de blog van Henri Bontenbal: “Gaswinning Groningen: wat wordt er afgesproken?”

Hevige aardbevingen?

Vandaag (maandag 20 januari 2014) kwam het nieuws via het Financieele Dagblad naar buiten dat de aardbevingen de komende tien jaar heviger zouden zijn geworden dan minister Kamp heeft verteld in zijn persconferentie. In deze Kamerbrief meldt Kamp een bevingskans van 4,1 op de Schaal van Richter de komende drie jaar. Maar uit onderliggende stukken zou blijken dat – bij ongewijzigd beleid – de bevingskans 4,8 kan zijn de komende tien jaar.

Bronnen: Rijksoverheid / Het Financieele Dagblad