Utrecht wijst windpark Lage Weide af

Utrecht wijst windpark Lage Weide af

De gemeenteraad van Utrecht heeft tegen de bouw van een windpark op industrieterrein Lage Weide gestemd. Er was sprake van een overgrote meerderheid tegen het plan. Alleen de partijen GroenLinks en ChristenUnie Utrecht stemden voor. Bewonersoverlast is het voornaamste argument om het windpark te schrappen. Het besluit komt niet als een verrassing. Eind oktober 2013 werden eerdere plannen al van tafel geveegd.

Bewonersoverlast

De Domstad wil in 2020 20 procent duurzame energie opwekken en klimaatneutraal zijn in 2030. Dit wil de gemeente bewerkstelligen met zonne-energie, biomassa en geothermie. Niettemin wogen de bezwaren tegen het windpark zwaarder dan deze doelstellingen. Draagvlak onder de bewoners in de omgeving ontbrak ook. Bij een inspraakactie waren 800 bewoners tegen en 300 bewoners voor het plan. Initiatiefnemer van het park, coöperatie Energie-U, en andere partijen zal opnieuw met de gemeente in gesprek hoe duurzame energieplannen ruimte kunnen krijgen, meldt Energie-U op Twitter.

Windpark Lage Weide

Het plan omvatte uiteindelijk 6 windmolens, die op papier 10.000 huishoudens van duurzame elektriciteit kunnen voorzien. Energie-U zou de windmolens financieren met behulp van omwonenden, bedrijven en leden van Energie U. Zij worden eigenaar van de turbines, delen in de winst en gebruiken de groene stroom van de windmolens. Het windpark zal vooral zichtbaar zijn vanaf de randen van de omliggende wijken, langs de A2 en vanuit het buitengebied. Inclusief de wieken zijn de windmolens ongeveer even hoog als de Nuon schoorsteen op Lage Weide.

Structuurvisie Lage Weide

Lees hier de complete Structuurvisie Lage Weide.

Structuurvisie Lage Weide

Bron: Gemeente Utrecht