Meeste zonne-energie in Amsterdam, Midden-Nederland blijft achter

Meeste zonne-energie in Amsterdam, Midden-Nederland blijft achter

In Amsterdam is het meeste zonne-energievermogen opgesteld: 16.177 kilowattpiek. De top 3 wordt gecomplementeerd met de gemeenten Haarlemmermeer en Súdwest Fryslân. In het oostelijk deel van Nederland staat meer vermogen opgesteld in vergelijking met het westen. Opvallend is dat Midden-Nederland en Zeeland achterblijft op de rest van het land. Dit blijkt uit de Klimaatmonitor van de Rijksoverheid.

Duurzame energie installaties

De Klimaatmonitor baseert haar gegevens op het zogenaamde Productie Installatie Register (PIR). Dit is een landelijk meldpunt waar eigenaren hun duurzame decentrale productie-installatie kunnen aanmelden. Via de website www.energieleveren.nl zijn inmiddels meer dan 160.000 installaties geregistreerd (windmolens, zonnepanelen, HR-ketels etc.), waarvan een groot deel zonne-energieinstallaties zijn. Voor zonne-energieinstallaties zijn de cijfers in deze database bijgewerkt tot augustus 2013.

Amsterdam

In de hoofdstad staan in totaal 2.300 zonnesystemen. Deze zijn aangelegd door woningcorporaties, bedrijven, VvE’s particulieren en maatschappelijke organisaties als scholen en sportverenigingen. Twee projecten die het totaal behoorlijk omhoog stuwen zijn de zonnedaken op de Amsterdam RAI en de Amsterdam Arena, respectievelijk goed voor 1.632 en 4.200 zonnepanelen. In de Haarlemmermeer staat ruim 8,5 kWp opgesteld, en in Súdwest Fryslân (o.a. Sneek en Bolsward) bijna 7,5 kWp.

Top 25 gemeenten

Bekijk hier de top 25 van gemeenten waar het meeste PV-vermogen is opgesteld. Opvallend is dat een grote stad zoals Rotterdam niet op deze lijst voorkomt.

Schermafbeelding (87)

Zonnekaart

Uit deze zonnekaart blijkt dat er meer vermogen is opgesteld in het oosten van het land ten opzichte van het westen. Opvallende lege plekken komen in het midden en het zuidwesten van het land voor.

Schermafbeelding (86)

Bronnen: Klimaatmonitor / Gemeente Amsterdam