Minder groene stroom in 2013, bijstook biomassa dipt

Minder groene stroom in 2013, bijstook biomassa dipt

Het aandeel hernieuwbare elektriciteit is in 2013 gedaald. In 2012 lag het aandeel 0,4 procent hoger. Dit blijkt uit een nieuw overzicht van het Centraal Bureau van de Statistiek. Er is vooral minder biomassa (- 40 procent) bijgestookt in kolencentrales, omdat subsidies afliepen. Lichtpuntje: het aandeel wind – en zonnestroom nam wel toe.

Hernieuwbare elektriciteit

De productie van hernieuwbare elektriciteit was 11,8 miljard kWh in 2013. Dat is gelijk aan 10,1 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland. Zie de ontwikkeling van hernieuwbare stroom in onderstaande grafiek.
4036g1

Minder bijstook biomassa

Biomassa is een van de belangrijkste hernieuwbare energiebronnen van Nederland. Maar de productie van stroom uit biomassa is in 2013 met 20 procent afgenomen. Elektriciteitscentrales hebben maar liefst 40 procent minder biomassa meegestookt. De daling van het meestoken werd onder andere veroorzaakt door het gedeeltelijk aflopen van subsidie. De elektriciteitsproductie uit biomassa via andere technieken, zoals afvalverbranding en biogas, bleef stabiel. Deze nieuwe cijfers maken duidelijk dat de productie van hernieuwbare elektriciteit afhankelijk is van subsidiestromen. Zonder subsidie zakt de productie, van in dit geval biomassa, in.
4036g2

Meer windstroom

De elektriciteitsproductie van windmolens nam in 2013 toe door uitbreiding van de capaciteit.  De productie windstroom nam in 2013 ten opzichte van 2012 toe met bijna 12 procent (een toename van 592 miljoen kWh ten opzichte van de totale productie van 4.982 miljoen kWh in 2012, redactie) De capaciteit van de Nederlandse windmolens nam toe met een kleine 300 megawatt tot ongeveer 2,7 duizend megawatt eind 2013. De uitbreiding is grotendeels te danken aan het gereed komen van enkele grote parken met SDE-subsidie. Het is voor het eerst sinds 2008 dat het windvermogen steeg. In 2013 kwam 45 procent van de productie van hernieuwbare elektriciteit uit windenergie.
4036g3

Energieakkoord

In het Energieakkoord staan een paar ambitieuze doelstellingen voor windenergie. In 2020 moet er 6 duizend megawatt aan capaciteit op land staan. De offshore capaciteit moet uitgebreid worden naar 4,5 duizendmegawatt in 2023.
Wat staat er nu? Twee windparken met een totale capaciteit van 228 megawatt. Op land staat ongeveer 2,5 duizend megawatt.
Naast voorstanders zijn er in Nederland ook de nodige tegenstanders tegen meer windparken op land en zee. Zo vrezen enkele kustgemeenten dat de komst van windmolens op zee duizenden banen gaat kosten in het toerisme.

Bron: Centraal Bureau van Statistiek