Christenunie: belastingregels energiecoöperatie simpeler

Christenunie: belastingregels energiecoöperatie simpeler

Onduidelijke BTW regels en onnodig hoge aansluitkosten op het energienetwerk zijn een belemmering voor de komst van wijkenergiecoöperaties. Tweede Kamer-lid Carla Dik-Faber van ChristenUnie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Wiebes.

Bureaucratie

Groot zorgpunt van het Kamerlid is dat de belastingvoordelen die sinds 1 januari gelden vooral veel bureaucratie zullen opleveren voor deelnemers aan een wijkenergiecoöperatie. Dik-Faber: “Bewoners verliezen bijvoorbeeld het recht op korting op de energiebelasting als ze minder energie verbruiken dan dat ze van te voren hebben ingekocht bij de coöperatie. Dit is een perverse prikkel want je wil juist dat mensen energie besparen. Moet je dan straks wijkenergie-aandelen verkopen als je minder energie gaat verbruiken omdat je kinderen het huis uit zijn gegaan? Het is veel makkelijker als de belastingkorting in rekening wordt gebracht over de totale productie van de wijkenergiecentrale. Dat is veel eenvoudiger en geeft geen onnodige risico’s voor de deelnemers aan het project.”

Belastingregels

Ook wil Christenunie helder krijgen wanneer wijk-energie coöperaties nu wel en niet BTW moeten afdragen. Dik-Faber: “Dit kan bepalend zijn of initiatieven rendabel zijn. De regels lijken veel te ingewikkeld. Hoe moet je bijvoorbeeld BTW rekenen als de zonne-energie door de coöperatie gratis wordt geleverd op basis van het aandeel dat een inwoner heeft in de coöperatie? De ingewikkelde BTW-regels lijken wijkenergiecoöperaties onnodig duur te maken. Dit ontmoedigt goede initiatieven. Ik wil dat iedereen mee kan doen. De zonnepanelen verdienen zich zelf terug. Mensen die zelf geen geld bij de bank kunnen lenen moeten dat via de coöperatie kunnen doen gefinancierd via de energienota en zonder dat ze de korting op de energiebelasting verliezen.”

Aansluitkosten

Dik-Faber is tenslotte verbaasd over de hoge aansluitkosten voor wijkenergiecentrales op het energienetwerk. “Regels lijken een aparte grootverbruikersaansluiting te vragen waarvoor extra moet worden betaald terwijl dit technisch gezien vaak niet nodig is. Ook dit zorgt voor hogere kosten.”

Bron: persbericht Christenunie